| 15/09/2004  Ruralcat

El Centre d'Estudis Porcins de Torrelameu

Luís Gosálvez, director tècnic del centre d'Estudis Porcins fa una exposició de quina és la raó de ser d'aquest centre i les seves principals funcions i objectius, així mateix, explica com estarà organitzat i l'estat dels treballs actuals. El pressupost d'aquest centre es va tancat el passat 8 de maig de 2003.

El director tècnic d'aquest centre, Luís Gosálvez, professor de la Universitat de Lleida (UdL), fa una exposició de quina és la raó de ser d'aquest centre i de quines seran les seves principals funcions i objectius, així mateix explica com estarà organitzat i l'estat dels treballs actuals. Vegeu document annex. El passat 8 de maig de 2003, a Lleida, es va tancat el pressupost assignat a aquest centre. El Centre d¿Estudis Porcins (CEP) s¿ubica a Torrelameu (Cra.Vella d'Albesa, s/n, 25138-Torrelameu) per dos motius: sanitaris, ja que la càrrega ramadera porcina en aquest terme municipal es pràcticament nul·la, i per motius estratègics, donada la seva ubicació geogràfica, propera a grans vies de comunicació.