| 15/09/2004  Ruralcat

Avaluació de nous híbrids de blat de moro per a gra a Catalunya

El següent article exposa els resultats dels assaigs de varietats de blat de moro per a gra, que l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha portat a terme durant la passada campanya 2003 a Catalunya. L¿estudi, elaborat per Antoni López Querol, de l¿IRTA i Joan Serra i Gironella i Jordi Salvia i Fuentes, de l¿IRTA- Fundació Mas Badia, reflecteix les dades obtingudes a les diferents zones agroclimàtiques.

Avaluació de nous híbrids de blat de moro per a gra a Catalunya

El següent article exposa els resultats dels assaigs de varietats de blat de moro per a gra, que l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha portat a terme durant la passada campanya 2003 a Catalunya. L¿estudi, elaborat per Antoni López Querol, de l¿IRTA i Joan Serra i Gironella i Jordi Salvia i Fuentes, de l¿IRTA- Fundació Mas Badia, reflecteix les dades obtingudes a les diferents zones agroclimàtiques. També, com ajut als agricultors en la presa de decisions de quines varietats són més aconsellables plantar, s'hi inclou la relació de varietats recomanades a cada una d¿elles, així com la seva caracterització agronòmica.
Localització dels camps d¿assaig
Mapa ampliable Tal com s¿estableix en el protocol d¿actuació d¿aquesta Xarxa Experimental, s¿han sembrat en la campanya 2003 tres camps d¿assaig en les següents localitats: El Palau d¿Anglesola (Pla d¿Urgell), la Vall d¿en Bas (Garrotxa) i la Tallada d¿Empordà (Baix Empordà), tot i que l¿assaig a la darrera va haver d¿anul·lar-se a causa d¿un accident fortuït que ha provocat una eventual inseguretat en la total precisió de les dades. Per tant, les seves recomanacions de sembra són iguals a les de 2003.
La localització dels camps d¿assaig pretén representar respectivament les tres principals zones productores de blat de moro per a gra a Catalunya: la zona de Regadius de Lleida, els regadius del Litoral de Girona i les comarques de l¿Interior de Girona.

Barrinadors i blat de moro transgènic La forta presència un any més de barrinadors (Sesamia nonagrioides i Ostrinia nubilalis) als camps de conreu de blat de moro de tota la Vall de l¿Ebre i de les zones productores del litoral gironí fan preveure per a la propera campanya un fort increment en la superfície sembrada de blat de moro transgènic, amb resistència a aquests barrinadors. Cal remarcar que en aquesta campanya 2003 s¿han assajat un total de 28 híbrids, dels quals 21 (44%) han estat novetats. Avaluació i recomanacions de sembra La realització d¿aquesta Xarxa Experimental per part de l¿IRTA pretén avaluar les característiques i aportar informació sobre el comportament de tot aquest nou material vegetal, sembrat en les condicions pròpies de les principals zones productores catalanes. A partir d¿aquests resultats i dels obtinguts en anys anteriors es proposa, per a cadascuna de les zones, una recomanació de varietats a sembrar per a la campanya 2004. Aquesta recomanació està basada en el comportament productiu observat en un mínim de tres anys d¿assaig, tot i que també té en compte altres característiques importants de tipus agronòmic (humitat del gra a recol·lecció, sensibilitat a malalties, altura, etc.) que poden influenciar decisivament el comportament de les varietats en una determinada zona i es detallen a l'arxiu adjunt.

Taula resum de resultats
Cicle
Anys d'assaig
El Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell)
La Vall d'en Bas (Garrotxa)
La Tallada d'Empordà (Baix Empordà)
700
4 o més
ELEONORA
SELE
COMPA CB
-
ELEONORA
3
HELEN
NIKAIA
-
-
600
4 o més
SENEGAL
LUCE
SENEGAL
CECILIA
-
3
CORONA
CORONA
SENEGAL
500
4 o més
-
PR34B23
GOLDUCA
-

Aquests assaigs s¿han realitzat amb el suport de la SAT ¿La Vall d¿en Bas¿ i de les empreses comercialitzadores de llavors de blat de moro.