AJUTS | 20/03/2020  Ruralcat

Abonats els ajuts per fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles i comercialitzar els productes pesquers

El departament d'Agricultura paga prop de tres milions d’euros pendents en ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) al desenvolupament local.

En total hi ha 71 beneficiaris per projectes del sector de la pesca

En total hi ha 71 beneficiaris per projectes del sector de la pesca

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació abona tres milions d’euros pendents dels ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) corresponents a la convocatòria de 2019.

En total, es paguen 100 expedients que corresponen a 71 beneficiaris per projectes del sector de la pesca, adreçats a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles i a comercialitzar i transformar els productes i el desenvolupament de l’economia blava.

Els pagaments queden distribuïts de la següent manera:

Amb aquest pagament, la xifra total de l’ajut assoleix un import total de sis milions d’euros. La intensitat d’ajuda pública serà del 50% per la majoria d’inversions, incrementant aquest percentatge al 60% per Confraries de Pescadors i Federacions de Confraries i Associacions del sector aqüícola.

Es preveu que aquestes ajudes arribin a dinamitzar més d’un centenar de projectes i generar una inversió d’uns 12 milions d’euros.

Font: DARP