FORMACIÓ | 13/05/2014  DAAM

Inici del curs sobre generació de calor amb energia solar i biomassa

L'Escola Agrària de Manresa començarà, el pròxim dimarts 20 de maig, un curs de 60 hores sobre instal·lacions d'energia renovables (solar i de biomassa) per a la producció de calor

Caldera de biomassa

Caldera de biomassa

Aquestes instal·lacions d'energia renovable es poden utilitzar per cobrir les necessitats d'energia tèrmica que tenim, ja sigui per escalfar l'aigua calenta sanitària, per a la calefacció i per cuinar. El seu ús comporta un estalvi energètic i econòmic important.

El sol és una font d'energia inesgotable i ecològica. D’altra banda, la biomassa és un combustible renovable d’origen animal o vegetal que ha esdevingut la font d’energia renovable més rendible actualment i molt a l’abast en l’àmbit rural. Els residus forestals i agroramaders poden ser fonts de biomassa per alimentar calderes i estufes i produir calor a les instal•lacions agràries.

L'objectiu d'aquest curs és proporcionar a l'alumnat els coneixements necessaris a tenir en compte a l'hora de dissenyar, dimensionar i muntar aquest tipus d'instal·lacions.

La durada d'aquest curs serà de 60 hores i la metodologia de formació serà teòrico- pràctica.

Les classes s’impartiran a la Finca Can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa els dimarts i dijous de 4 a 9 de la tarda, i un parell de dissabtes es faran visites tècniques a instal·lacions reals.

El cost d’aquest curs per a l’alumnat és de 65 euros.

Per a més informació i inscripcions, contacteu amb l’Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària, 4-6 (edifici FUB), 08242 Manresa
Telèfon 93 874 90 60
Adreça electrònica ccagraria.manresa@gencat.cat
 

Informació relacionada