AJUTS | 14/05/2014  RuralCat

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió de les empreses agràries i agroalimentàries

Amb aquesta convocatòria d'ajuts, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Institut Català de Finances volen aportar més liquidat al sectors agrari i agroalimentari. El DAAM avalarà el 80% dels risc viu dels préstecs

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha obert una via d’accés al finançament per a les empreses d’aquests sectors, en col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF). Així, s’ha publicat l’Ordre AAM/146/2014, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió de les empreses agràries i agroalimentàries, i s'obre la convocatòria corresponent. (DOGC Núm. 6621 - 13.5.2014)

En concret, es tracta de donar accés al finançament per a dur a terme projectes d’inversió orientats a millorar la competitivitat de les explotacions en els següents àmbits específics:

- Instal·lació de xarxes o malles de protecció de cultius en explotacions agrícoles.
- Sistemes de tractament de les dejeccions ramaderes.
- Millora de l’eficiència d’instal·lacions de reg.
- Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris.


L’import total del finançament adreçat a aquestes inversions és de 32 milions d’euros. Per tal de facilitar el finançament a les empreses, el Departament d’Agricultura avala el 80% del risc viu d’aquests préstecs. Així mateix, l’existència d’aquesta garantia del DAAM permet posar a disposició de les empreses unes condicions financeres dels préstecs a atorgar per part de l’ICF molt avantatjoses. En concret, aquestes condicions financeres són:

 

1) Préstecs a 7 anys

 

a) Tipus d’interès: interès de l’Euribor a 12 mesos més 3,95%.
b) Període de carència d’amortització de capital com a màxim de dos anys.
c) Comissió d’obertura i estudi: per a préstecs de fins 50.000,00 euros, 250 euros. Per a préstecs de més de 50.000,00 i fins 1.500.000,00€ euros, 0,75% de l’import del préstec.

2) Préstecs a 10 anys:


a) Tipus d’interès: interès de l’Euribor a 12 mesos més 4,45%.
b) Període de carència d’amortització de capital com a màxim de dos anys.
c) Comissió d’obertura i estudi: per a préstecs de fins 50.000,00 euros, 250 euros. Per a préstecs de més de 50.000,00 i fins 1.500.000,00€ euros, 1% de l’import del préstec.