FORMACIÓ | 14/05/2014  DAAM

Agricultura impulsa la formació en el sector agrari a Catalunya

A les comarques de Lleida s'iniciarà el proper curs escolar 2014/2015 dos cicles formatius amb metodologies formatives innovadores: el Cicle Formatiu Dual de Grau Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal, i el Cicle Formatiu Semipresencial de Grau Mitjà en Producció Agropecuàries

Un moment de la presentació. Font: DAAM

Un moment de la presentació. Font: DAAM

Els directors generals d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Domènec Vila i Miquel Molins, respectivament, així com el director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Jaume Fabà, han presentat a les empreses, organitzacions i cooperatives del sector, els nous cicles formatius dual i semipresencial de la família agrària, amb metodologia formativa innovadora. L’objectiu d’aquest acte, celebrat a Lleida, era donar a conèixer aquests nous Cicles Formatius amb una orientació més pràctica i per a facilitar al màxim la inserció laboral de l’alumnat.

I és que a les comarques de Lleida s’iniciarà el proper curs escolar 2014/2015 dos cicles formatius amb metodologies formatives innovadores: el Cicle Formatiu Dual de Grau Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal, i el Cicle Formatiu Semipresencial de Grau Mitjà en Producció Agropecuàries

Com s’ha explicat en la presentació la metodologia Dual combina la formació a l’escola agrària amb la formació en les empreses del sector i fomenta que l’alumnat estigui des del primer moment en un entorn proper a la realitat del mercat laboral al que després s’haurà d’incorporar, alhora que després de tenir els coneixements teòrics, poder aplicar-los en empreses reals i continuar-ne l’aprenentatge dins de l’empresa.

En la metodologia Semipresencial, una part de la formació es cursa al centre i una altra es tutora a distància. Aquest curs va orientat a persones majors a l’edat habitual de matrícula d’un cicle mitjà i que s’incorporen des d’altres sectors al sector agrari; i pretén formar el col·lectiu de nova pagesia que vol instal·lar-se en el sector agrari o arrencar algun projecte empresarial en el món agropecuari, podent ser compatible la formació amb els seus projectes.

És per tot plegat que, per tal de presentar aquests nous cicles formatius, avui s’ha convocat tant a les empreses col·laboradores, que són la part essencial per a dur a terme aquest tipus de formació, com a d’altres empreses que en un futur no gaire llunyà hi podran col·laborar, i també a possible alumnat que pot estar interessats en aquesta formació de Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Producció Agrària i/o en el Cicle Formatiu de Grau Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal, per tal que coneguin aquesta nova metodologia.

D’aquests dos cicles formatius, a part de tenir una temàtica necessària per les explotacions agràries i ramaderes de Catalunya on cal formar joves professionals amb coneixements tècnics, adaptats al canvi i ben preparats per a tirar endavant projectes engrescadors, Domènec Vila ha remarcat sobretot la seva metodologia diferent i innovadora respecte del que s’ha fet fins ara per part del Servei de Formació Agrària del departament.

Com ha assenyalat Vila, la formació dual, basada en el model alemany, consisteix, en definitiva, a “retornar al concepte de tota la vida de l’aprenent, que mitjançant la combinació de conceptes teòrics a l’aula i activitats a l’empresa, fa que la formació desenvolupada sigui més profitosa; i l’assimilació dels conceptes més teòrics, es pot desenvolupar millor aplicant-los a activitats formatives més pràctiques i en l’entorn de la realitat, perquè es materialitza en les empreses punteres del sector. Així, aquest aprenentatge serà més real i profitós, tant per l’alumne com també per l’empresa, perquè durant l’estada pot gaudir d’un professional format a mida i també de cara al futur poden conèixer professionals del sector per si cal incorporar nous treballadors a l’empresa”.

Pel que fa a la formació semipresencial, el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries ha indicat que es basa en una combinació eficient de formació a distància mitjançant internet on s’aconsegueix conceptes teòrics i es fan exercicis, juntament amb una part formativa presencial a l’aula o en practiques. “Aquest Cicle està orientat al que des del Departament en diem la nova pagesia o comunament persones neo-rurals, que són persones que provenen de les àrees urbanes i no tenen cap vincle directe amb l’activitat agrària, però que s’han pogut anar formant en matèries especifiques a través de la Formació Continua oferta pel Departament i freqüentment també tenen una formació acadèmica de fora del món agropecuari, però sovint per a ser competitiu cal tenir una formació més complerta per a poder desenvolupar els seus projectes empresarials i adaptar-se als canvis constants. Així, l’objectiu és poder oferir una formació de qualitat a distància barrejada amb tutories presencials i practiques i classes a l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega”.

En la presentació també s’ha fet palès que el concepte semipresencial se centra a poder fer compatible la feina en les explotacions i un aprenentatge modular, en funció dels diferents mòduls a què hom es vagi apuntant i d’aquesta manera, si es finalitza la totalitat d’hores i matèries obligatòries, es podrà obtenir la titulació de Grau Mitjà en Producció Agropecuària. Val a dir que també es pot fer una part en obrir-se la possibilitat de matricular-se per a cada mòdul individualment.

Com ha subratllat, per la seva banda, Miquel Molins, “l’objectiu final és, com sempre, donar un millor servei del Departament a les necessitats de l’agricultura i ramaderia catalanes, oferint les màximes opcions per a l’alumnat i per tant aquests nous cicles se sumen a la formació present oferta, amb un major ventall per a poder arribar a totes les necessitats de formació”.