PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 14/05/2014  DAAM

S'organitza la primera trobada Econetworking

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través de Prodeca, ha organitzat per al proper 16 de juny la primera trobada Econetworking, a Barcelona

Eurofulla

Aquesta trobada té com a objectiu facilitar el contacte entre professionals del sector agroalimentari ecològic i promoure la relació directe entre oferta (venedors) i demanda (compradors) d’aquests productes. La jornada va adreçada a productors, elaboradors, comerços, distribuïdors, grups de consumidors, restaurants i empreses de càtering... que estan treballant o volen treballar en el sector ecològic.

El sector de l’alimentació ecològica està en creixement. Cada cop hi ha més productors i més elaboradors de productes ecològics, però també més consumidors. Concretament, des de l’any 2000, el número d’operadors ecològics s’ha multiplicat per més de 5 (de 450 a 2.470 operadors) i la superfície inscrita, per 10 (de 10.807 a 112.408 ha.). Pel que fa a la facturació de les empreses ecològiques, l’any 2012 el sector va moure un volum de 152 milions d’euros, que suposa un increment de més del 44%, respecte del 2010.

Malgrat el fort creixement que ha experimentat el sector productiu ecològic català, moltes vegades transformadors, comercialitzadors i restauradors compren la matèria primera fora de Catalunya. I això passa mentre hi ha productors ecològics que han d’acabar venent el seu producte al mercat convencional perquè no troben compradors del sector ecològic. És a dir, tant l’oferta com la demanda de productes ecològics augmenta, però aquestes no sempre es troben.

Per aquest motiu s’ha organitzat aquesta trobada, que tindrà lloc a la Casa de la Convalescència, a l’Hospital de Sant Pau.
 

Informació relacionada