| 15/09/2004  Ruralcat

Aspectes més destacats de la nova Llei de Sanitat Vegetal

El Parlament espanyol ha donat llum verda a la nova Llei de Sanitat Vegetal. La normativa substitueix una anterior que data del 1908 i suposa afrontar la nova sensibilitat existent a l'entorn de la lluita contra les plagues i a l'ús eficient dels productes fitosanitaris. Josep Maria Vives de Quadras, Cap de Servei de Sanitat Vegetal en fa una primera anàlisi en el document adjunt.

El Parlament espanyol ha donat llum verda a la nova Llei de Sanitat Vegetal. La normativa substitueix una anterior que data del 1908 i suposa afrontar la nova sensibilitat existent a l'entorn de la lluita contra les plagues i a l'ús eficient dels productes fitosanitaris. Josep Maria Vives de Quadras, Cap de Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), en fa una primera anàlisi en el document adjunt.

Informació relacionada