AJUTS | 15/05/2014  RuralCat

Ajuts per fomentar les races autòctones en perill d'extinció

EL DAAM ha publicat l'ORDRE AAM/149/2014, de 5 de maig, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les races autòctones aprovades per l'Ordre AAM/201/2012, de 26 de juny, i es convoquen els corresponents a 2014. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de juny

Els ajuts destinats al foment de les races autòctones estan destinats tant a la protecció de les races que es troben en perill d’extinció, com d'aquelles que a conseqüència de les recents actuacions i inversions ja han deixat de reunir els requisits per considerar-se en situació de perill d’extinció.

Així mateix, aquests ajuts han de servir com a impuls al manteniment i la conservació del patrimoni genètic que suposen aquestes races, per tal que se’n puguin beneficiar les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes a l’àmbit territorial de Catalunya.

Les beneficiaries poden ser les organitzacions o associacions de persones ramaderes reconegudes pel DAAM que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria. Les actuacions objecte de subvenció s’han d’executar dins l’any natural de la convocatòria i justificar-les com a molt tard el 31 de gener de 2015.