DESENVOLUPAMENT RURAL | 15/05/2014  DAAM

Comença la segona fase del procés de participació pública per a l'elaboració del PDR 2014 - 2020

La participació pública en l'elaboració del proper Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya s'articula a través del portal Agricultura, accessible des d'e-Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Naturak (DAAM) va obrir, el passat mes de novembre, la primera fase del procés de participació pública per a la realització del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014 – 2020.

Aquesta primera fase va valorar els documents de diagnosi i la priorització de les necessitats identificades; i també es va recollir aportacions en l’anàlisi DAFO i en les necessitats.

Ara, la segona fase posa a consulta la proposta de l’estratègia a seguir, amb la relació de les mesures i operacions plantejades per tal de donar resposta a les necessitats i les disponibilitats pressupostàries per a cada una d’elles.

També en aquesta segona fase, es proposa la valoració de la delimitació de les zones rurals i de les que s’inclouran en el territori LEADER.

La participació pública es realitzarà en la plataforma corporativa eCatalunya a través del grup PDR 2014-2020. Les persones que ja van participar en l’anterior fase, ho podran fer amb les mateixes claus d’accés, i les que ho vulguin fer en aquesta segona fase, ho hauran de sol·licitar seguint les indicacions que figuren en la portada de la presentació del grup PDR 2014-2020 (http://ves.cat/hrDm)

Aquesta segona fase de participació pública estarà oberta fins a les 11 de la nit del proper 28 de maig de 2014.