| 15/09/2004  Ruralcat

La cunicultura a Espanya

La cunicultura a l'Estat espanyol es troba en ple procés de canvi i modernització. L'anàlisi de diferents aspectes (llotges, transformació, fàbriques de pinsos, producció, consum i preu de la carn de conill, balanç d¿intercanvis i perspectives de futur) mostren el punt actual del subsector cunícola de carn. A Catalunya es concentra el major nombre d¿escorxadors i caps sacrificats, amb un equilibri entre el consum i el sacrifici.

Informació relacionada