| 15/09/2004  Ruralcat

El sector vitivinícola contrari a una reforma en profunditat

El sector vitivinicola, davant de la proposta de la Comissió Europea (CE) de realitzar una revisió de la Organització Comú de Mercat (OCM), reconeix que és el moment de realitzar certs canvis, però no de fer una reforma en profunditat, ni de qüestionar la filosofia d¿aquesta regulació. El sector productor, (CCAE, ASAJA, COAG, UPA) i la Federació Espanyola del Vi (FEV), senyala que la OCM necessita fer alguns retocs i inclòs fa falta ampliar el seu article per donar cabuda a nous capítols a nous capítols per a la promoció i divulgació d¿aquest producte que incrementa la competitivitat del vi europeu. Des del punt de vista espanyols hi ha alguns aspectes de la OCM que funciona com les ajudes a la reestructuració de la vinya o els mecanismes de mercat (destil·lació d¿alcohol d¿ús de boca), amb una clara vocació de subministrament d¿una part del sector vitivinícola com ara el brandi o els licors. El conjunt del sector fa esment que una de les formules per millorar el seu funcionament es aconseguir una major integració del sector i establir mecanismes contractuals a llarg termini, a més de la necessitat de dedicar més esforç en la promoció i en la comercialització del vi. A més, destaca que és important una major implicació de les polítiques de desenvolupament rural dintre del sector vitivinicola, ja que s¿ha provat una multifuncionalitat d¿aquest cultiu com a dinamitzador de l¿economia del medi rural i el respecte mediambiental. El secretari general de la Federació Espanyola del Vi (FEV), Pau Roca, indica que ¿no estem donant la talla¿ en el camp de la comercialització i s¿ha de millorar la competitivitat dels vins europeus, per la qual cosa no és necessari un increment comunitari de fons però si l¿establiment de formules fiscals. El responsable de vins de la Confederació de Cooperatives Agràries d¿Espanya (CCAE), Joaquín Hernández, ha destacat, davant de la competència generada per els nous països productors, amb una política comercial més agressiva i uns altres mètodes de elaboració, que ¿no em de renunciar a una forma de fer les coses, més aviat modernitzar les estructures vitivinícoles i oferir aquesta diferencia¿. El portaveu de vins de l¿Associació Agrària Joves Agricultors (ASAJA), Fernando Villena, reconeix que s¿han de desenvolupar línies de promoció i comercialització, però que no s¿ha de qüestionar el funcionament de la destil·lació, la qual té una gran indústria alcoholera a Espanya. El responsable vitivinícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Manuel Sánchez Brunete, ha comentat que les millores per fer més competitiu el sector no han de cenyir-se només al canvi de varietat, sinó que han d¿anar més enllà, ¿cap a una política vertical¿, en la que s¿ha d¿apostar tant per la millora de la producció com de la transformació i la comercialització. El portaveu nacional de vins de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA), Pedro Martínez, comenta que li sap greu que la OCM s¿hagi centrat exclusivament en la regulació de la producció i va considerar que ha arribat el moment de desenvolupar l¿aspecte comercial i es va decantar per adaptar la política vitivinícola o les noves demandes del mercat.