| 15/09/2004  Ruralcat

BOE 03/05/2004 NÚM. 107 ¿ DENOMINACIÓ D¿ORIGEN