AJUTS | 08/04/2020  Ruralcat

Agricultura paga els ajuts agroambientals de Gestió Sostenible de Zones Humides i de Gestió de Fertilització de l'any 2019

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors.

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins el PDR.cat2020

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins el PDR.cat2020

El DARP farà efectiu demà el pagament dels imports corresponents a la campanya 2019 de l’ajut a la Gestió Sostenible de Zones Humides (5.706.537,69 euros) i de l’ajut a la Gestió de la Fertilització (211.209,96 euros).

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins el PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament és de 5.917.747,65 euros.

L'objectiu de l’ajut a la Gestió Sostenible de Zones Humides és establir un sistema de gestió de les zones humides amb un elevat grau de sostenibilitat preservant les mesures de protecció adequades dels hàbitats considerats d'interès comunitari i tot donant resposta a la demanda creixent de la població, de la millora ambiental en ecosistemes de closes i arrossars de les superfícies incloses en aquestes zones.

Aquest pagament es farà efectiu a 1.553 beneficiaris de sis comarques i té un impacte sobre 21.659 hectàrees de conreu.

D’altra banda, l’objectiu de l’ajut a la Gestió de Fertilització és millorar les pràctiques agràries que duen a terme a les explotacions agràries relatives a la fertilització de conreus. Les millores d’aquestes pràctiques suposen sempre un grau de sostenibilitat superior als requisits mínims que marca la normativa.

Aquest pagament es farà efectiu a 149 beneficiaris de 14 comarques, i té un impacte sobre 6.570 hectàrees de conreu.

Font: DARP