TECNOLOGIA I FORMACIÓ | 15/09/2004  Ruralcat

El PATT¿ 2003 posa a l¿abast de les empreses agràries tecnologia i formació

El segon programa de transferència tecnològica i de formació continuada elaborat pel Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ofereix un total de 412 activitats a realitzar durant aquest any arreu de Catalunya relacionades amb la pràctica totalitat de les orientacions productives agrícoles i ramaderes.

Les activitats del Pla Anual de Transferència Tecnològica per a l¿any 2003 són promogudes per les Estacions Experimentals de l'IRTA, les diferents unitats de la Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural, l'INCAVI, el Servei de Laboratori Agroalimentari i els Serveis de Coordinació d'Oficines Comarcals de les cinc Delegacions Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Al capdavant de cadascuna de les activitats del Pla hi ha una persona que coordina o se'n responsabilitza de l'activitat i que pot informar en cada moment sobre els seus continguts, dates de convocatòria i resultats. El PATT¿2003 inclou dos tipus d'activitats: les designades activitats continuades i les activitats puntuals. Les activitats continuades requereixen d'un llarg període de temps i els seus resultats es van aconseguint a mida que es va desplegant l'activitat. S'inclouen en aquest grup les experiències de camp, les explotacions col·laboradores, els estudis tècnics i les jornades tècniques i conferències itinerants. El seu contingut té un elevat component experimental i constitueixen el gruix de la transferència tecnològica sobre tècniques i procediments de producció agrícola i ramadera. Les activitats puntuals tenen un objectiu marcadament divulgador i són realitzades en dates concretes prèviament programades, sovint en el marc de fires i certàmens agraris o en col·laboració amb d'altres institucions (Consells Comarcals, Ajuntaments) o amb l'entorn tecnològic i universitari. S'inclouen en aquest grup l'organització de jornades tècniques i conferències, les visites tècniques i demostracions, els workshops (seminaris tècnics), els cursos de postgrau i congressos científics. La coordinació general dels Plans Anuals de Transferència Tecnològica Agrària s'exerceix des de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica.