TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 28/05/2014  RuralCat

Dies del Reg al Segarra Garrigues: el cultiu del panís

L'Oficina del Regant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i Aigües Segarra Garrigues (ASG) van organitzar, dins del conjunt de jornades, seminaris i visites tècniques englobades dins els Dies del Reg al Segarra Garrigues, les jornades del cultiu del panís a Agramunt i Alcanó.

Un instant de les jornades. Font: DAAM

Un instant de les jornades. Font: DAAM

Els Dies del Reg pretén aglutinar la formació i transferència tecnològica que s’organitzi per a l’acompanyament dels regants del Segarra Garrigues en tots aquells temes que són d’interès. En aquestes jornades, que van tenir lloc el dia 12 de maig a Agramunt i el 15 de maig a Alcanó, Jaume Lloveras, de la Universitat de Lleida, va parlar sobre generalitats del cultiu del panís per a introduir els nous regants a aquest cultiu; posteriorment, es va parlar de diferents aspectes dels costos dels cultius, en què es van especificar temes d’assecatge del panís i dades de les parcel·les demostratives on s’està fent un seguiment des d’ASG i l’Oficina del Regant en diferents punts del Segarra Garrigues (aquesta primera part de costos va ser presentada per Xavier Petit, d’ASG). A continuació, Jaume Lloveras va presentar un resum dels costos de les diferents tècniques de cultiu més important en panís i la comparativa d’aquest costos de les parcel·les demostratives del Segarra Garrigues amb d’altres zones de reg, en què es conclou que un bon maneig de totes les tècniques de cultiu col·loca els costos finals del panís produït en el context del Segarra Garrigues a la mitjana d’altres zones de reg.

Després, Maite Sisquella, de l’Oficina del Regant, va exposar l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat com una eina per obtenir recomanacions setmanals de reg per al cultiu de panís a la zona, i també va comentar com es poden dirigir a l’Oficina del Regant per a temes d’assessorament i acompanyament al regant. Després, en la jornada d’Agramunt, es va fer una taula rodona en què David Tous, de l’empresa SAF, i el productor Ramon Vicens, de Mafet, van exposar resultats productius i el seguiment del reg de la parcel·la de reg enterrat en panís; també es va comptar amb Jordi Puig, productor de panís amb aspersió, per intercanviar experiències en la implantació del reg en la zona.

Per altra banda, en la jornada d’Alcanó, a la taula rodona es va comptar amb la presència d’Eduard Almenara, productor de panís amb reg localitzat superficial, i de Ramon Masot, productor de panís amb reg per aspersió, per intercanviar experiències en la implantació de diferents sistemes de reg en la zona amb el cultiu del panís i en la doble collita.

Aquestes activitats de transferència tecnològica formen part del pla d’actuacions de l’Oficina del Regant del DAAM situada a l’ECA de Tàrrega. Va comptar amb la presència de 70 persones a Agramunt i 50 persones a Alcanó, amb una valoració molt positiva.