| 15/09/2004  Ruralcat

Anàlisi de costos d'una explotació de cereal de secà a la comarca de la Segarra

El Dr. Pere Sabaté, del Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de la Universitat de Lleida, i Miquel Solé, de l'Agrupació de Defensa Vegetal de la Segarra, han realitzat un estudi de costos de producció i els resultats nets obtinguts en una explotació de cultiu de cereals de secà a la comarca de la Segarra.

blat062810cont.jpg

 

En aquest treball, realitzat pel Departament d¿Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de la Universitat de Lleida per encàrrec del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca, es presenta un estudi de costos de producció i els resultats nets obtinguts en una explotació de cultiu de cereals. Les dades, que es presenten en el document annex en format pdf, corresponen a una sola explotació. Per tant, son vàlides únicament a l¿empresa objecte de l'estudi, i de cap de les maneres es poden agafar com un referent o mostra representativa de les explotacions productores de cereal de Catalunya, ni tampoc pretenen ser cap model indicatiu de gestió de les explotacions cerealistes.

L'explotació analitzada està situada a la comarca de la Segarra, a la zona corresponent a les rodalies de la ciutat de Cervera, i disposa d'una superfície d'un total de 132 ha. Els cultius de la finca son cereal de secà, ordi i blat. Les varietats utilitzades preferentment han estat les següents: en ordi, Hispànic, Germània i Dobla, i pel que fa al blat, s'han sembrat les varietats de Soissons i Isengrain.