| 15/09/2004  Ruralcat

Estudi de la FAO sobre els OGM en l¿agricultura

Els organismes genèticament modificats (OGM) i la seva aplicació en l¿agricultura creen divisió d¿opinions. Els seus partidaris diuen que és un progrés irrenunciable. Els seus detractors adverteixen de possibles efectes negatius per al medi natural i l¿home. L¿Organització de les Nacions Unides per a l¿Agricultura i l¿Alimentació, la FAO, ha publicat recentment un article on analitza la qüestió.

Recerca biotecnològica

La pàgina web de la FAO ha publicat el mes de març de 2003 un article en profunditat sota el títol ¿La Biotecnologia agrícola: servirà per alguna cosa?¿ en què analitza els riscs i beneficis de l¿aplicació de les més modernes investigacions i descobriments de l¿enginyeria genètica aplicada en l¿agricultura. En aquest sentit, els organismes genèticament modificats, analitzats des d¿una vessant favorable i des d¿una vessant contrària al seu ús, són un dels punts estrella d¿aquest estudi de l'organisme de Nacions Unides responsable de temes agrícoles i alimentaris. FAVORABLES De forma esquemàtica, els arguments a favor de la utilització d¿OGM en l¿agricultura comprenen: Els beneficis potencials per a la productivitat agrícola: - Major resistència als agents externs. - Aliments bàsics més nutritius. - Animals de granja més nutritius. Beneficis ambientals: - Producció de més conreus alimentaris en menys terres. - Els OGM podrien apaivagar les repercussions ambientals degudes a la producció d¿aliments i als processos industrials. - Rehabilitació de terres degradades o menys fèrtils. - Rehabilitació biològica. - Millor conservació dels productes. - Biocombustibles. Beneficis potencials per a la salut humana - Investigació de les malalties mitjançant la caracterització genètica. - Vacunes i medicaments. - Reconeixement de gens alergènics. CONTRARIS També de forma sintetitzada, els arguments en contra de la utilització d¿OGM en l¿agricultura comprenen: La possibilitat de que ocasionin efectes negatius en el medi ambient: - Els gens poden arribar a llocs imprevistos. - Els gens poden patir mutacions que provoquin efectes perniciosos. - Els gens ¿adormits¿ podrien activar-se accidentalment i els gens actius podrien deixar d¿expressar-se. - Interacció amb poblacions silvestres i locals. - Impacte sobre les aus, els insectes i el sòl. Possibles efectes negatius en la salut humana: - Transferència de gens alergènics. - Presència d¿organismes genèticament modificats en la cadena alimentària. - Transferència de resistència als antibiòtics. Potencials efectes socioeconòmics: - Agricultors i camperols podrien perdre l¿accés al material vegetal. - Els drets de propietat intel·lectual podrien endarrerir la investigació. - Repercussions de les tecnologies ¿Terminator¿.

Informació relacionada