FINANÇAMENT | 29/05/2014  DAAM

Nova línia de finançament de 20 milions per a pimes i autònoms del sector primari

El Departament d'Agricultura, l'Institut Català de Finances i Avalis, faciliten l'accés una altra via d'accés al finançament als sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari.

Complementàriament a la línia d’ajuts en forma de garantia convocada el 20 de maig passat per al finançament de projectes d’inversió de les empreses agràries i agroalimentàries mitjançant préstecs a atorgar per l’Institut Català de Finances (ICF) per un import total màxim de 32 milions d’euros, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), conjuntament amb l’ICF i AVALIS, ha endegat una nova via de finançament per al sector.

En concret, en data de 22 de maig de 2014 s’ha signat un conveni entre el DAAM, l’ICF i AVALIS pel qual l’ICF obre una línia de préstecs d’un import total de fins a 20 milions d’euros adreçada a pimes i autònoms dels sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari de Catalunya tant per a operacions d’inversió com per a operacions de circulant amb aval 100% d’AVALIS. El DAAM aporta 500.000 € a AVALIS com a dipòsit de garantia de les operacions i dóna a ICF i AVALIS el suport tècnic sobre els projectes a finançar.


Les condicions dels préstecs


1) Inversió:

a) Termini a 8 anys, dels quals 1 de carència.
b) Import: entre 20.000 (en casos excepcionals 10.000) i 800.000 €
c) Tipus d’interès: interès de l’EURIBOR a 12 mesos més 3,75%
d) Màxima comissió de risc d’AVALIS sobre el crèdit no amortitzat : 1,10% (mínim 300 €)
e) Comissió d’obertura 0,50% (mínim 200 €) per AVALIS i 0,50% (mínim 200 €) per ICF

2) Circulant:

a) Termini a 3 anys, dels quals 1 de carència.
b) Import: entre 20.000 (en casos excepcionals 10.000) i 600.000 €
c) Tipus d’interès: interès de l’EURIBOR a 12 mesos més 3,75%
d) Màxima comissió de risc d’AVALIS sobre el crèdit no amortitzat : 1,10% (mínim 300 €)
e) Comissió d’obertura 0,50% (mínim 200 €) per AVALIS i 0,50% (mínim 200 €) per ICF