PRODUCCIÓ AGRÍCOLA | 15/09/2004  Ruralcat

Biodiversitat alimentària, per evitar la mort de fam de milers de persones

El president del Subcomitè d¿Ètica per l¿Agricultura i Alimentació de la FAO, José T. Esquinas-Alcázar, va parlar sobre els recursos naturals, la diversitat i l¿alimentació al món en l¿acte de lliurament del Premi d¿Innovació Tecnològica Agrària que atorga el Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca a les més modernes empreses agràries del nostre país.

Mà amb llavors

Prop de 800 milions de persones pateixen fam al món, i trenta mil en moren cada dia. És per això que la FAO ha promogut un tractat internacional sobre els recursos fitogenètics per a l¿agricultura i l¿alimentació, a la fi de construir un planeta sostenible i sense fam. Esquinas-Alcázar va advocar per la conservació dels recursos naturals i conservar la diversitat de les produccions en cada lloc, ja que han estat la base de la cultura dels pobles. En un període de 15 anys, la població mundial creixerà un 30 per cent. Hi ha aliments suficients per alimentar-la, diu Esquinas-Alcázar. El rebost de la humanitat, com són la diversitat biològica i els seus recursos genètics, proporcionen la matèria primera que tant les comunitats rurals, com els científics, fan servir per millorar la productivitat i la qualitat. Malgrat aquest valor vital, la biodiversitat està desapareixent a un fort ritme. Si en el decurs de la vida humana s¿han utilitzat deu mil espècies per a l¿alimentació humana, actualment en queden 120 espècies cultivades, que donen el 90 per cent dels aliments. Tan sols 4 espècies vegetals (patates, arròs, blat de moro i blat), i 3 espècies animals (vaques, porcs i pollastres), proporcionen la meitat dels aliments.

Creació d¿un banc de genoma

El conferenciant apunta que és vital crear bancs de genoma de les espècies actuals. Dins una espècie com és el moresc, o les patates, hi ha moltes varietats. I algunes d¿elles són resistents a plagues i a fongs que en altres indrets donen molts problemes, que podrien ser solucionats. Si continua aquesta desaparició d¿espècies, hi haurà una veritable erosió genètica. Mitjançant la millora genètica física, és a dir, per selecció, o per l¿aplicació de les noves tecnologies, l¿home pot ser capaç de modificar els genotipus de les plantes cultivades, introduint-hi gens responsables dels caràcters desitjats. Però aquest tema ha de comportar un veritable recolzament polític de tots els estats, per conservar el valor genètic de totes les espècies vegetals que existeixen actualment, i tenir una política clara respecte a la investigació biotecnològica. El Tractat Internacional sobre els Recursos Fitogenètics, signat el novembre de 2001 durant la Conferència de la FAO, per 106 Estats, és d¿un gran valor per conservar tots els recursos fitogenètics. El Tractat estableix un pont entre l¿agricultura, el comerç i la conservació del medi ambient, i una contribució importantíssima per a la construcció d¿un planeta sostenible i sense fam. El president Jordi Pujol, qui va presidir l¿acte de lliurament dels premis a la Innovació Tecnològica Agrària, va felicitar el conferenciant per la seva claredat l¿exposició i de documentació. José T. Esquinas-Alcázar és professor universitari en l¿àrea de Producció Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid, és doctor (PhD) en Genètica de la Universitat de Califòrnia, essent també Màster d¿Agricultura. És doctor enginyer agrònom per la Universidad Politécnica, i ha estat investigant els recursos fitogenètics dels 161 països de la Comissió Intergovernamental de Recursos Genètics per a l¿Alimentació i l¿Agricultura de la FAO, fundada a l¿any 1986. En el document adjunt podeu llegir la intervenció íntegra d'Esquinas-Alcázar al Premi d'Innovació Tecnològica Agrària 2002 publicada per Agrotecnologi@