ADOBATGE | 15/09/2004  Ruralcat

La correcta gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització dels cultius

El document adjunt, elaborat pel Departament d¿Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), pot ajudar als ramaders i agricultors a una correcta gestió de les dejeccions ramaderes en la fertilització.

Aplicació de fertilitzant. Foto: DAR

Tot i que sense tenir un caràcter exhaustiu, el document pot servir per orientar els ramaders en els passos a seguir per realitzar els plans de gestió de les dejeccions en les seves explotacions. El document dóna també informació interessant sobre el que han de fer les explotacions agràries que estan situades en zones mediambientalment vulnerables. També estableix consells sobre les dosis a aplicar per optimitzar la fertilització del sòl. En la mateixa línia de recerca de la utilitat el document estableix unes recomanacions generals per fer un bon ús de les dejeccions ramaderes i informa també dels avantatges de la fertilització orgànica. Finalment, recorda quines són les entitats i organitzacions que han firmat el protocol d¿actuacions per a la gestió de les dejeccions ramaderes i la forma de contactar amb elles.