PREMIS | 15/04/2020  Ruralcat

Convocats els premis RuralApps 2020 malgrat la crisi del Covid-19

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya treballa des de l’inici de l’emergència sanitària per a donar continuïtat a totes les actuacions de suport al sector agrari, agroalimentari, forestal, pesquer, i del medi rural. I és per això que ha convocat la setena edició del premi Ruralapps, com publica, avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els premis estan dotats amb 3.000 euros cadascun

Els premis estan dotats amb 3.000 euros cadascun

A través del Premi Ruralapps, el DARP vol impulsar el desenvolupament d’aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari i rural, i distingir les empreses que hagin desenvolupat les millors aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agroalimentari i del medi rural.

S’estableixen dos tipus de premi: Ruralapps-professional del sector per a l’app destinada a aportar solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals dels sectors agroalimentari, forestal i pesquer i Ruralapps-ciutadania  solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l'accés a la informació sobre l'àmbit agrari, alimentari i/o rural. Els premis estan dotats amb 3.000 euros cadascun.

En la passada edició, l’aplicació guanyadora va ser GEPT (Gestió Emergències des del Punt de Trànsit) en la modalitat de Ruralapps ciutadania, i la finalista l’app Shop app d’Agrofresc. En la modalitat de Ruralapps professional Agricolum va ser la guanyadora i BrunApp la finalista.

El termini de presentació de les sol·licituds és de dos mesos a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.

Els premis i les nominacions concedides es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DARP