SANITAT VEGETAL | 04/06/2014  RuralCat

Butlletí d'informació fitosanitària per al juny

RuralCat us ofereix el butlletí mensual d'informació fitosanitària elaborat pel Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Coloració variable de les erugues d'Helicoverpa armigera. Font: DAAM

Coloració variable de les erugues d'Helicoverpa armigera. Font: DAAM

El butlletí d’aquest mes de juny comença recordant la nova seu del Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya, a Lleida, i els principis de gestió integrada de plagues que, en línia amb els nous requeriments normatius de la Unió Europea, han d’aplicar tots els agricultors professionals.

A continuació ens informa de la comercialització i utilització de productes fitosanitaris, i posa l’èmfasi en les plagues de quarantena: Foc bacterià (Erwinia amylovora), Taca bacteriana dels fruiters de pinyol (Xanthomonas arboricola pv. pruni) i Virus de la Sharka (Plum Pox Virus).

Pel que fa a les mesures de prevenció i tractaments fitosanitaris contra les plagues es presenten diverses mesures per a: fruiters, fruita seca, cítrics, vinya, olivera, cultius extensius, hortícoles, forestals, parcs i jardins.

El Servei de Sanitat Vegetal elabora mensualment aquesta informació a partir del seguiment de les plagues i malalties i de l'experimentació de camp.