AJUTS | 16/04/2020  Ruralcat

Convocats els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de cooperatives i altres entitats associatives agràries 2020

Tot i l’estat d’alarma declarat per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts per a fomentar la millora de la competitivitat de cooperatives i altres entitats associatives agràries en la convocatòria d’enguany.

Els ajuts volen millorar l’organització de l’estructura empresarial cooperativa, reduint costos i guanyant en eficàcia

Els ajuts volen millorar l’organització de l’estructura empresarial cooperativa, reduint costos i guanyant en eficàcia

El DARP considera d’interès general el règim d’ajuts per a la millora del cooperativisme agrari català, com a eina estratègica de la seva política agroalimentària, per a dotar de continuïtat l'activitat agrària desenvolupada pels socis productors i la producció d'aliments en situacions de crisi com l'actual.

Les subvencions van a càrrec dels pressupostos del DARP per a l'anualitat 2020, dotada amb un import d'1.000.000 d'euros. Està previst que en cas que es pugui disposar de recursos econòmics addicionals, les quanties establertes podran ampliar-se per a fer front a les sol·licituds presentades.

Es tracta de línies d’ajut que incrementen la competitivitat econòmica de les cooperatives agroalimentàries com a conseqüència de la concentració de la seva producció: per processos de fusió, per la creació de plataformes de comercialització, i per acords d’intercooperació.

Així, aquests ajuts estan destinats a fomentar la concentració i l’orientació cap al mercat de la producció agrària, sufragant la creació de noves plataformes de comercialització, i la participació en fires comercials. També es promou les inversions en immobilitzat material i immaterial, i la contractació de personal especialitzat amb l’objectiu d’introduir innovacions en matèria de processos i organització. I a més, s’incentiva nous processos d’intercooperació i d’integració cooperativa, fomentant els serveis de consultoria externa, inclosos els plans estratègics. En definitiva, es tracta de millorar l’organització de l’estructura empresarial cooperativa, reduint costos i guanyant en eficàcia.

Els ajuts al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries reforcen la posició del sector cooperatiu en la indústria agroalimentària i el comerç en el mercat interior i exterior.

Font: DARP

Informació relacionada