I+D | 06/06/2014  IRTA

Desenvolupen un nou sistema de tractament de lixiviats generats en vivers basat en processos naturals

El sistema Cleanleach recupera i depura les aigües sobrants procedents del reg en el mateix viver i permetent una producció de plantes en contenidor més sostenible.

Medicions al filtre de sorra de la planta pilot. Font: IRTA

Medicions al filtre de sorra de la planta pilot. Font: IRTA

La producció de plantes per a jardineria, paisatgisme i repoblació forestal es porta a terme en vivers. A Europa, es destinen 127.000 hectàrees a aquesta activitat.

El cultiu en contenidor facilita la gestió agronòmica, el transport i el transplantament a terreny definitiu. Però aquesta pràctica també genera lixiviats que no es poden abocar al medi a causa de d’una excessiva concentració de nitrats i, ocasionalment, també de fosfats.

El sistema Cleanleach permet retornar aquests lixiviats als sistema de reg, reutilitzant com a fertilitzants els nitrats i fosfats de a les aigües residuals.

La tecnologia desenvolupada per l’Insitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, combina un filtre de sorra lent horitzontal, que recull i filtra els lixiviats sota la zona de cultiu, amb un aiguamoll artificial, que transforma el nitrat en nitrogen gas i insolubilitza els fosfats.

El procés de recirculació i depuració desenvolupat està destinat a millorar l’eficiència de l’ús de l’aigua i dels fertilitzants. A més, la gestió de les aigües al mateix viver i l’ús de processos naturals, garanteixen una producció més sostenible.


La tecnologia ha estat testada a la planta pilot situada a les instal·lacions de l’IRTA de Cabrils (Barcelona). Gràcies al finançament del programa Eco-innovation de la Unió Europea, s’estan construint dues plantes a escala real al Maresme i a Croxton Park (Regne Unit). La implementació de les dues unitats s’està portant a terme gràcies a la participació en el projecte de les empreses de bioenginyeria Naturalea i Salix. A més, l’empresa Buresinnova, que participa també en el projecte, està desenvolupant noves aplicacions del sistema Cleanleach de tractament de lixiviats per a l’ús en arquitectura vegetal, horticultura sense sòl i jardineria.
 

Informació relacionada