AJUTS | 06/06/2014  RuralCat

Ajuts per al foment de les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments que realitzin les agrupacions de productors

L'objecte de la subvenció és fomentar les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments que realitzin les agrupacions de productors/es de les Denominacions d'Origen Protegides (DPO), les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), les Denominacions d'Origen Protegida de vins (DOP vitivinicola), la Producció Agrària Ecològica (PAE), la Producció integrada (PI).

Aquest ajuts estan dirigits als consells reguladors i a les federacions de consells reguladors, sense ànim de lucre, de productes amb DOP o IGP inscrits en un registre comunitari, que tinguin productors de base inscrits als registres corresponents; al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica; al Consell Català de Producció Integrada; als consells reguladors de productes amb DOP vitivinicoles inscrits en un registre comunitari.

El DAAM els ha convocat per l’ORDRE AAM/166/2014, de 26 de maig, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments aprovades mitjançant l'Ordre AAM/158/2013, de 3 de juliol, i es convoquen els corresponents a l'any 2014. (DOGC núm. 6635 publicat el 02/06/2014)

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de juliol.