FRUITA SECA | 10/06/2014  IRTA

L'ametller està de moda

El cultiu de l'ametller es troba en aquests moments en plena expansió a Espanya a causa d'una sèrie de factors com han estat les noves varietats autofèrtils (que permeten cultius monovarietals), més productives i resistents a malalties, la mecanització del cultiu, etc., que el converteixen en un cultiu alternatiu al dels fruiters en moltes zones d'Espanya

Un moment de la VI jornada de l'ametller. Font: IRTA

Un moment de la VI jornada de l'ametller. Font: IRTA

Que està de moda s'ha posat de manifest en la VI jornada de l'ametller, que cada any organitza l'IRTA, del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, i que s'ha celebrat el 5 de juny a les instal·lacions de l'Estació Experimental de Lleida de Les Borges Blanques (Lleida). Prop de 300 assistents van superar les més optimistes previsions d'assistència a la jornada, mostrant així l'interès per aquest cultiu. A més del bon moment que gaudeix aquest sector, les perspectives futures són molt esperançadores, ja que a nivell global es preveu una demanda que superi l'oferta en els propers anys. Una de les raons és l'entrada al consum dels països emergents (Xina, Índia, etc.). Els consums per habitant i any són actualment d'entre 10 i 30 grams, mentre que a Espanya varen arribar gairebé al kg/habitant i any. És, per tant previsible que aquests consums augmentin, sobretot quan s'associa clarament el seu consum amb els beneficis de la dieta Mediterrània.

Pel que fa a Espanya, la producció prevista per a aquest any segons la Taula Nacional de Fruits Secs serà de 50.000 tones (el doble de l' any passat, que va ser dolent).