ESTADÍSTIQUES MERCAT | 15/09/2004  Ruralcat

Els intercanvis intracomunitaris de conill. Evolució mensual fins a setembre de 2004

Estadística elaborada per RuralCat sobre els intercanvis intracomunitaris de Catalunya i d'Espanya de conill viu i de carn de conill. La informació prové de l'Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) i ja està actualitzada fins el mes de setembre d¿enguany.

Font: IRTA

Font: IRTA

Hi trobareu les dades d¿importació i exportació de conill viu i de carn fresca o refrigerada comparades amb les dades totals de 2003. La informació s¿anirà actualitzant a mesura que tinguem noves dades. L'oferta i la demanda són els principals factors que determinen el preu de la carn de conill, aquí a Catalunya i a la resta de l¿Estat. Ambdós factors estan subjectes a variacions estacionals que s'acostumen a repetir anualment si no hi ha elements externs que incideixin en el mercat. Si bé el tipus de producte que procedeix de fora d¿Espanya no és del tot equiparable al que ofereix el cunicultor català, és un fet que els intercanvis amb d'altres estats influeixen en el mercat del conill, podent ajudar a aguantar-lo, mercès les exportacions, o bé a fer-lo davallar, en el cas de les importacions. Per això RuralCat ha confeccionat unes estadístiques dels intercanvis d'Espanya i de Catalunya amb la Unió Europea. La informació, que prové de l'Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), es troba a la Taula 1. Intercanvis intracomunitaris mensuals per a l¿any 2004. Inclou les exportacions, les importacions i el balanç final, en milers d¿euros, de les partides aranzelàries Conill domèstic viu (codi 0106.19.10.00) i Carns i despulles comestibles, fresques o refrigerades, de conill domèstic (codi 0208.10.11.00) de l¿any 2003 i, per mesos, de l¿any 2004 fins el mes de setembre. Els valors mensuals es van actualitzant a mesura que avança l¿any. Aquells països en què el valor dels seus intercanvis és relativament important es presenten amb dades disgregades.