DUN | 20/04/2020  Ruralcat

El Departament d'Agricultura segueix treballant per a garantir la gestió dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC)

Fins ara s’han presentat prop de 20.000 DUN. S’ha allargat el termini per presentar la DUN fins el 15 de juny per a presentar la DUN i el 30 de juny per a fer-ne modificacions.

Fins ara s’han presentat prop de 20.000 DUN

Fins ara s’han presentat prop de 20.000 DUN

Des de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha iniciat un conjunt d'actuacions tecnològiques i organitzatives per tal que aquest afecti el mínim possible al funcionament de tasques vinculades a la gestió de la Política Agrària Comuna (PAC).

Gràcies a l'actual sistema de presentació telemàtica de la Declaració Única Agrària (DUN), que el DARP ha impulsat els darrers anys, juntament amb l'esforç de les entitats col·laboradores, tot plegat està permetent la presentació de sol·licituds dels agricultors. A data 16/04/2020 hi ha un total de 19.771 DUN presentades, que si bé és una xifra per sota de l'habitual en aquestes dates, sí que reflecteix l'esforç per a continuar amb la presentació de declaracions.

Des del primer moment, el Departament d'Agricultura, conscient de les implicacions que l'estat d'alarma podia implicar en la gestió de la PAC, ha fet arribar de manera anticipada al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, una bateria de propostes de flexibilització dels requisits dels ajuts per als beneficiaris, així com altres per a millorar la gestió una vegada es produeixi el desconfinament. La major part d'aquestes han estat ja traslladades de manera favorable a la Comissió Europea.

Una de les mesures que ja s'ha materialitzat és l'allargament de diferents terminis, com és la nova data del 15 de juny per a presentar la DUN i del 30 de juny per a fer-ne modificacions. El DARP també ha allargat el termini per a presentar les sol·licituds d'ajuts de reconversió i/o reestructuració de vinya fins a 15 dies després de l'aixecament de l'estat d'alarma.

I per tal de simplificar encara més la gestió, el DARP impulsa l'aplicació FotoDUN, una app per a enviar fotografies geoetiquetades que permet que es puguin seguir gestionant, en aquests moments de confinament, adaptant diversos tràmits per part dels agricultors i agricultores, i augmentant l'eficiència dels tràmits establerts. En aquest sentit, s'ha establert en l'Ordre del CGE 2020, publicada dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que per als ajuts a inversions, la visita de no inici del personal tècnic del DARP no serà necessària si es pot verificar que les actuacions no s'han iniciat a través de fotografies geoetiquetades, realitzades i enviades per la persona sol·licitant mitjançant l'aplicació FotoDUN posteriorment a la presentació de la sol·licitud d'ajut.

Finalment, i amb l'objectiu de facilitar de manera àgil, eficient i profitosa, la nombrosa informació generada en l'àmbit de la PAC, el DARP continua actualitzant el catàleg de dades obertes. Així, ja estan disponibles les dades del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) del 2020, en el web de dades obertes de la Generalitat.

Com a novetat, a partir d'aquest any, les dades s'ofereixen també en format GeoPackage, que és un format lliure. Una altra novetat a destacar en aquest àmbit és la publicació d'un nou servei WFS (Web Feature Service), que inclou les dades del Mapa de Cultius i del SIGPAC dels darrers anys. Fins el moment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposava de diferents serveis WMS (Web Map Service), entre ells el d'Agricultura, i ara, el DARP fa un pas més enllà i posa en marxa l'esmentat servei WFS d'Agricultura. Aquest nou servei, permetrà accedir a la mateixa informació que el WMS disponible fins ara, però amb els avantatges propis del format WFS. Treballar amb un servei WFS és l'equivalent a treballar amb capes vectorials, només que en lloc de tenir els fitxers en local o en xarxa, estan disponibles online.

Font: DARP