INVESTIGACIÓ | 15/09/2004  Ruralcat

Els estudis de l'IRTA permeten recomanar creuaments per explotar millor el potencial genètic

L'IRTA, a través de la seva unitat especialitzada en cunicultura realitza estudis per millorar el rendiment genètic. En aquest sentit recomana als cunicultors la realització de l¿anomenat creuament a tres vies.

Conill

Aquest tipus de creuament permet explotar tot el potencial genètic de les línies seleccionades. El sistema consisteix en fer dos creuaments amb tres línies de conills diferents. El primer creuament que cal fer és de femelles de la línia Prat amb mascles de la línia V de la Universitat Politècnica de València. D¿aquest primer creuament s¿obtenen les femelles pel renovament de les mares de la granja. El segon creuament es realitza entre aquestes mares i els mascles de línia Caldes (munta natural o inseminació) per aconseguir els lludrigons d¿escorxador . Amb aquests dos creuaments s¿aconsegueix tenir a la granja unes femelles creuades d¿alta prolificitat, i uns lludrigons d¿elevat creixement amb un baix índex de conversió. La Unitat de Cunicultura de l¿IRTA selecciona dues de les tres línies per aquest esquema de creuament a tres vies:
  • La línia Caldes: Seleccionada per velocitat de creixement a l¿engreix pel mètode de selecció massal. El procés es va iniciar el 1980. La selecció per velocitat de creixement condueix a una millora indirecta de l¿índex de conversió. Aquest es el principal objectiu de la selecció al ser el cost de l¿alimentació la major partida econòmica d¿una explotació de conills. Al llarg dels més de 20 anys de procés de selecció s¿ha aconseguit un augment d¿aproximadament 0¿5 gr. de creixement diari per any, i una millora considerable de l¿índex de conversió.
  • La línia Prat: Seleccionada pel nombre de lludrigons deslletats per lludrigada amb metodologia BLUP. Els caràcters de prolificitat són de heredabilitat baixa, per això del progrés genètic és més lent que en caràcters de creixement. Tot i així des de 1992 en que s¿inicià el procés de selecció la línia Prat ha augmentat en més de mig lludrigó el nombre de deslletats per lludrigada.