AJUTS | 24/04/2020  Ruralcat

Aprovats els ajuts de cooperació interterritorials i transnacionals dels Grups d'Acció Local Pesquers

L’ajuda, d’un total de 47.375€, s’ha distribuït entre dos projectes: un que relaciona Dinamarca i els ports pesquers del litoral català amb flota d’arrossegament, i l’altre és una cooperació mediterrània entre el delta de l'Ebre i la Toscana.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC)

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat els ajuts de cooperació interterritorials i transnacionals dels Grups d’Acció Local Pesquers d’aquest 2020, per un import total de 47.375 euros, cofinançats al 85% pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

La cooperació és un mecanisme que pot contribuir a definir fórmules integrades per al desenvolupament comú en diferents territoris. Els projectes de cooperació aprovats permeten identificar sinergies i complementarietats entre els participants i assolir la massa crítica necessària per incrementar els efectes de les accions.

Enguany, les ajudes han beneficiat les dues iniciatives de cooperació aprovades:

Dinamarca i els ports pesquers del litoral català amb flota d’arrossegament

La primera de les iniciatives, que ha rebut un ajut de 38.375 euros, és un projecte de Transferència de coneixement i tecnologia amb Aalborg (Dinamarca) per a les pesqueries catalanes en la modalitat d’arrossegament.

La iniciativa compta amb quatre participants: l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava, l’Associació Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i la Danish Export Association, i té com a objectiu l’ampliació del coneixement i la capacitació dels patrons d’arrossegament, amb tècnics del sector pesquer i científics col·laboradors en matèria de tecnologia pesquera avançada, per aconseguir incrementar la sostenibilitat i viabilitat econòmica de la modalitat.

El delta de l’Ebre i la Toscana

La segona iniciativa, subvencionada amb 9.000 euros, és un  Projecte de cooperació mediterrània entre el delta de l'Ebre i la Toscana per intercanviar experiències de comercialització i turisme pesquer.

En aquest projecte, els participants són: l’Associació Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre i la FLAG Alto Tirreno Toscano. La seva finalitat és conèixer i intercanviar accions sobre la comercialització de la galera (Squilla mantis) i el desenvolupament del turisme pesquer entre els territoris de la Toscana i el delta del Ebre, amb activitats socioeconòmiques comunes centrades en l’activitat pesquera, les activitats extractives de sal marina i l’aqüicultura de bivalves.

La cooperació és un mecanisme que pot contribuir a definir fórmules integrades per al desenvolupament comú en diferents territoris. Els projectes de cooperació aprovats permeten identificar sinergies i complementarietats entre els participants i assolir la massa crítica necessària per incrementar els efectes de les accions.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC) amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació (LEAS) de l’EMC amb la ciutadania i el territori i fomenten un desenvolupament sostenible i respectuós envers l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l’operativitat.

Font: DARP

El més llegit

Publicada la fitxa tècnica “Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles”

L’Oficina de l’Agricultura de Precisió es renova amb un disseny més visual i nous continguts

Les dones representen el 40% de l’ocupació al sector agroalimentari català