NOVETATS TÈCNIQUES | 15/09/2004  Ruralcat

El sector cunícola i l¿enteropatia mucoide dels conills

En un moment en què sembla que els preus es comencen a normalitzar, després de la davallada de l¿any 2002 amb preus per dessota dels costos de producció, al subsector cunícola encara li resten molts temes per solucionar. Ignasi Badiola, investigador del CreSA, planteja la qüestió pel que fa a la problemàtica de sanitat animal i en concret a l¿enteropatia mucoide dels conills, un problema que qüestiona la viabilitat de moltes explotacions de conills.

En el seu article, Ignasi Badiola, considera que les característiques del sistema de producció i la incapacitat del sector en organitzar-se i saber comunicar o transmetre els problemes que l¿afecten han permès que aquest acumulés forces mancances estructurals, les quals ha arrossegat molt de temps. També és un sector que no té experiència en la resolució de problemes sanitaris. Quan va sorgir la malaltia vírica hemorràgica, no es van requerir grans esforços ja que ràpidament es va desenvolupar la vacuna. I en aparèixer una malaltia greu i difícil de solucionar com l¿enteropatia mucoide, el sector, tan els productors com les institucions relacionades, han trigat força a reaccionar. Finalment, gràcies a l¿empenta de les organitzacions sectorials, s¿ha establert un projecte de recerca de gran envergadura per descobrir les causes d¿aquesta malaltia. En ell hi participen molts equips d¿investigació i professionals del sector. Els equips que hi col·laboren pertanyen al CISA i al CreSA (IRTA-UAB), a les Facultats de Vetarinària de Saragossa i de Barcelona, a les Escoles d¿Enginyers Agrònoms de València i de Madrid i es compta amb la participació de veterinaris de camp de reconegut prestigi. Els principals objectius del projecte són determinar la causa de la malaltia, poder reproduir experimentalment la clínica de camp i arribar a desenvolupar una vacuna eficaç o, com a mínim, establir unes pautes de maneig que permetin controlar la malaltia. Ignasi Badiola confia que l¿experiència i coneixements adquirits per aquest equip multidisciplinar, així com la xarxa de comunicació establerta entre els seus integrants i altres centres de l¿estranger serveixin de precedent. És raonable creure que puguin servir per afrontar altres problemes latents del sector i aquells que puguin esdevenir en un futur. L¿article conclou que els investigadors del CreSA donaran al sector tot el recolzament que necessita. Però és precís mantenir un contacte estret i continuat amb els representants del sector a fi de possibilitar un treball a mig i llarg termini en comptes d¿esforços d¿última hora.