| 15/09/2004  Ruralcat

Ampliació de la UE: Preguntes i respostes sobre temes relacionats amb la seguretat alimentària

La seguretat alimentària és una part integrant de la política de la Unió Europea sobre sanitat i protecció dels consumidors. Per això, els països en vies d¿adhesió han d¿adoptar el seu plantejament ¿de la granja a la taula¿.

Aquest és un repte complex en el qual, si bé s¿han aconseguit alguns progressos, encara queda molt per fer. En el document adjunt hi podeu trobar una llista de les preguntes i respostes sobre temes relacionats amb la seguretat alimentària, relacionades amb l¿ampliació de la Unió Europea.