AJUTS | 27/04/2020  Ruralcat

Abonats els ajuts directes dissociats i al sector de boví de llet de la PAC del 2019

Es tracta dels ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves, els ajuts del règim de petits agricultors, i també els ajuts a explotacions que mantenen vaques alletants, i a explotacions de boví de llet de l’any 2019.

Aquests ajuts estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció

Aquests ajuts estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha efectuat el pagament del 5% pendent dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) 2019, un cop s’ha verificat els límits pressupostaris de 2019. Els 32.420 beneficiaris inclosos en aquest pagament rebran un import total de 15.106.325 euros, corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves, i els ajuts del règim de petits agricultors.

El DARP també abona el 10% pendent dels ajuts directes associats al sector del boví de llet, un cop verificats els límits pressupostaris de 2019. Els 1.985 beneficiaris inclosos en aquest pagament rebran un import total d'1.568.831 euros, corresponents als ajuts a explotacions que mantenen vaques alletants, i a explotacions de boví de llet i boví de llet amb drets especials de 2014.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions vinculades a aquests pagaments no es publicaran fins a l'aixecament de l'estat d'alarma imposat per l'estat mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, inclòs. Malgrat això, els sol·licitants dels ajuts poden accedir a les dades del pagament a través de l'aplicació DUN.

Un cop es reverteixi aquesta situació excepcional, s'informarà del dia de la publicació de les resolucions que hagin quedat pendents, així com del termini per a la presentació de recurs d'alçada, si escau.

Dades de l’import i el nombre de beneficiaris del pagament d’aquests ajuts directes:

Ajut

Import

Beneficiaris

Ajut de pagament bàsic

9.647.885

32.389

Pagament verd o greening

4.915.387

32.408

Complement a joves

538.016

1.699

Règim per a petits agricultors

5.037

12

Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants

649.972

1.521

Ajut associat per a les explotacions de boví de llet

918.859

462

Ajut associat per a les explotacions de boví de llet amb drets especials de 2014

10.747

2

 Total

16.685.903

 

 

 

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200424_pagament-ajuts-directes-dissociats-sector-llet-pac-2019

Font: DARP

Informació relacionada