LA INDÚSTRIA VA FACTURAR 84.600 MILIONS | 27/05/2010  FIAB

FIAB presenta el seu primer baròmetre del sector de l'alimentació i begudes

La industria d'alimentació i begudes va tancar l'any 2009 amb unes vendes netes per valor de 84.600 milions d'euros, mantenint-se per sobre dels 80.000 milions de 2007. Aquesta xifra suposa el 14% de les vendes netes de la indústria i el 8% del PIB espanyol. Aquestes dades es desprenen del Primer Baròmetre del Sector de l'Alimentació, elaborat per la Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes (FIAB). Aquest baròmetre ha estat presentat a Madrid per Jorge Jordana, Secretari General de FIAB i per Simón Sosvilla, catedràtic d'Economia de la Universidad Complutense de Madrid.

gràfic 052710 supral

 

A nivell europeu, tota la indústria de l'alimentació ha sofert la crisi econòmica, però una vegada més ha demostrat un comportament més estable durant el cicle econòmic. Segons Simón Sosvilla, "si comparem el sector de l'alimentació espanyol amb el francès, l'alemany o el del Regne Unit, es pot concloure que el del nostre país ha tingut un creixement mig més elevat des de l'anterior crisi de l'any 2000 i una menor volatilitat". Segons Jorge Jordana, secretari general de FIAB, "el nostre sector ha demostrat ser estratègic per a l'economia i la seva capacitat de ser un dels motors per sortir de la crisi. Som un sector que ha mantingut un creixement sòlid durant els últims 20 anys i que ja va mostrar la seva fortalesa en les anteriors crisis".
 
Les exportacions d'aliments i begudes van assolir els 15.053 milions d'euros el 2009, mentre que les importacions es van situar en 14.787 milions d'euros, per la qual cosa la balança comercial va donar un saldo positiu l'any 2009 de 266 milions d'euros. Segons Simón Sosvilla, "les exportacions de la indústria de l'alimentació espanyola equivalen a tot l'importat pel nostre país des de la Xina, el que ens ofereix una clara referència sobre la importància del nostre sector."
 
Segons les dades que es desprenen del Plafó de Consum Alimentari del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, el 2009 el consum de les llars es va incrementar fins a prop de l'1%, assolint els 29.392 milions de kg/l, mentre que el consum al sector de l'hoteleria i la restauració va caure un 9.46%, fins als 7.438 milions de kg/l, i el consum en les institucions va registrar un descens del 3.9%, situant-se en 1.267 milions de kg/l. En total, la despesa mitja es va situar en 1.889 euros per persona.
 
Aquestes dades demostren que els subsectors més afectats són els destinats al canal de l'hoteleria i la restauració, on s'ha notat més tant en el volum físic de compres, com en la despesa, que s'ha reduït en un 10,25%. En el cas de les llars, la reducció de la despesa va ser molt menor, de l'ordre del 2%.
 
Un dels fenòmens que van influir en el consum durant 2009 va ser l'apogeu de productes de marca blanca. Segons les dades del baròmetre de Nielsen el tant per cent de consum de les marques dels distribuïdors ha passat del 23% l'any 2000 al 38% en el 2009.

 

Baròmetre del primer trimestre de 2010


Segons l'Índex de Producció Industrial (IPI) del mes de març de 2010, el sector de l'alimentació va tenir una variació anual positiva de l'11,9%. Unes dades de creixement superior a l'índex general (6,8%) i en la línia d'altres sectors com el de la indústria tèxtil (20,9%), el dels productes informàtics i electrònics (15,7%) i el dels vehicles (26,7%). Per contra, el sector dels mobles va descendir un 10% i el de les peces de vestir un 8,3%.
 
La balança comercial va continuar sent positiva durant els tres primers mesos de l'any. Davant unes importacions acumulades (gener-març) de 3.304 milions d'euros, les exportacions espanyoles van assolir els 3.711 milions d'euros, la qual cosa dóna un saldo positiu de 407 milions d'euros.
 
Malgrat els resultats positius, Jordana no ha descartat "que el consum caigui més en el que queda de l'any" de la mà de l'increment de l'IVA, sumat a la possible pujada d'impostos a les rendes altes i a la climatologia, ja que "la calor està arribant tard perjudicant els productes estacionals".
 

Descripció del sector


El sector de l'alimentació i les begudes està format per un total de 30.650 empreses, de les quals 29.500 (96%) són petites companyies amb menys de 50 empleats, 1.035 (3,3%) tenen una mida mitjana i ocupen entre 50 i 500 persones, i 68 (0,22%) ofereixen feina a més de 500 persones. A Espanya treballen un total de 460.075 persones al sector de l'alimentació i les begudes, la qual cosa suposa un 17% de l'ocupació industrial i un 2.5% de l'ocupació total al país. Malgrat l'actual situació econòmica, la taxa d'atur al sector se situa 7 punts per sota del total de l'economia. L'evolució del nombre d'indústries alimentàries ha experimentat un descens lleu però continu en el seu nombre.
 
Davant les 40.758 empreses existents l'any 1993, el 2009 n'hi havia 30.823 registrades.
"El sector de l'alimentació i begudes continua sent un sector on es ven i es compren companyies malgrat la crisi econòmica. Hem aconseguit atreure al nostre país 225 milions d'euros en inversió estrangera, el que va suposar triplicar la xifra respecte a 2008 en un context en el qual va produir-se una contracció de la inversió estrangera del 60%. Alhora també va créixer un 47% la inversió espanyola del sector d'alimentació i begudes a l'estranger, fins a assolir els 145 milions d'euros i el 10% de la inversió exterior de la indústria espanyola," va afegir Jordana.
 
Malgrat la recessió econòmica, la despesa del sector en I+D+i creix en els últims anys, assolint els 35 milions d'euros el 2008 (últimes dades disponibles). FIAB és un agent molt actiu en la promoció de projectes de I+D+i a través de la plataforma Food for Life
Spain. Aquesta plataforma va gestionar 80 milions d'euros en projectes durant 2009.