AJUTS | 28/04/2020  Ruralcat

Publicada una fitxa amb totes les mesures econòmiques de suport al Pla d'Acció per al desenvolupament del Sector Tofoner a Catalunya

Aquest fitxa explicativa detalla totes les esmentades mesures de suport econòmiques que el DARP posa a disposició dels productors per a fomentar la producció de tòfona negra a Catalunya.

Aquesta fitxa explicativa recull les següents mesures econòmiques de suport al sector tofoner

Aquesta fitxa explicativa recull les següents mesures econòmiques de suport al sector tofoner

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), van publicar el Pla d’acció per al desenvolupament del sector tofoner a Catalunya per un horitzó temporal 2019 a 2034.

El Pla té com a objectiu general la dinamització socioeconòmica del sector tofoner català per tal de millorar la seva competitivitat i el seu desenvolupament. Per a aconseguir aquest objectiu, el pla se centra en la dinamització de l’espècie de major interès econòmic per al sector, la tòfona negra (Tuber melanosporum Vitt.).

Cal destacar que el DARP, a part de les actuacions detallades al Pla d’Acció, per a fomentar la producció de tòfona negra posa a disposició dels productors una sèrie de mesures econòmiques, en forma d’ajuts (directes o a inversions) i/o línies de finançament preferents.

Així, i per a què tothom tingui accés ràpid i senzill a aquestes mesures econòmiques, el DARP ha publicat una fitxa explicativa amb enllaços directes a cada mesura per a poder detallar més la informació. Aquesta fitxa explicativa recull les següents mesures econòmiques de suport al sector tofoner.

  • Ajuts directes (Pagament Bàsic i altres dissociats) amb fons FEAGA dins del primer pilar de la PAC, adreçats a agricultors actius.
  • Ajuts dins del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, amb fons FEADER i adreçat a agricultors professionals:

Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors o agricultores, amb un ajut màxim de 70.000 € per a elaborar i executar un pla empresarial en aquest sector.

Ajut a la millora de la competitivitat en les explotacions agràries (pla de millora), amb un ajut màxim del 55 % de la inversió.

Ajut a la diversificació agrària, amb un ajut del 40 % de la inversió.

Préstecs preferents lligats a aquestes línies d’ajut.

  • A través del Centre de la Propietat Forestal, com ajuts de mínimis, adreçat a persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals i amb un ajut màxim del 80 % de la inversió.
  • I un conveni en matèria de préstecs preferents per al desenvolupament del sector tofoner a Catalunya adreçat al titular d’una explotació tofonera.

En aquests moments hi ha obertes les convocatòries d’ajuts directes, de primera instal·lació de joves agricultors o agricultores, de millora de la competitivitat en les explotacions agràries i de diversificació agrària, que es poden sol·licitar a través de la Declaració Única Agrària (DUN) fins al 15 de juny de 2020. Així com també els ajuts del Centre de la Propietat Forestal amb un termini de fins a 15 dies a partir de l'endemà de la pèrdua de vigència de l'estat d'alarma actual. Els préstecs preferents estan oberts tot l’any.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200427_fitxa-mesures-suport-economic-pla-sector-tofoner

Font: DARP