AJUTS | 30/04/2020  Ruralcat

Convocats els ajuts a Confraries de Pescadors i les seves Federacions per un import d'1,1 milions d’euros

Són ajudes destinades a cobrir les despeses derivades de les seves funcions com a entitats col·laboradores de l'Administració.

Les Confraries i Federacions conformen un element clau de l’economia social i cooperativa

Les Confraries i Federacions conformen un element clau de l’economia social i cooperativa

El Departament d’Agricultura convoca avui els ajuts a les confraries de pescadors i les seves federacions, adreçats a compensar les despeses derivades de l’exercici de les funcions que han desenvolupat durant l’any 2019 com a entitats col·laboradores de l’Administració. 

Enguany, es convoquen per un import de 925.000 euros, ampliables a 1.100.000 euros, amb la qual cosa se n’incrementa la dotació pressupostària en gairebé un 19% respecte dels anys anteriors per fer front a les necessitats de finançament de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors a causa de l’increment de les tasques que desenvolupa, entre d’altres per l’entrada en vigor del Reglament Europeu, el juny de 2019, pel qual s'estableix un pla plurianual per a la pesca demersal a la Mediterrània occidental.

Les Confraries i Federacions conformen un element clau de l’economia social i cooperativa i aporten una doble utilitat a la societat: d’una banda, són generadores de riquesa i activitat econòmica, i, d’una altra, ajuden a donar resposta a reptes socials del sector pesquer.

Aquests ajuts contribueixen també a la implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.

Font: DARP

Informació relacionada