SANITAT ANIMAL | 30/04/2020  Ruralcat

Publicada una nova guia per a l’eutanàsia de porcs en granges

La guia ha estat elaborada pel programa de Benestar Animal de l’IRTA i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per tal que les granges apliquin la normativa sobre protecció d’animals en el seu sacrifici.

La guia pretén ajudar el ramader a prendre la decisió de quins animals han de ser eutanasiats

La guia pretén ajudar el ramader a prendre la decisió de quins animals han de ser eutanasiats

El Programa de Benestar Animal de l’IRTA i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació han editat la Guía para la eutanasia de animales en explotaciones porcinas amb el propòsit que les granges apliquin els criteris i les tècniques que estableix el Reglament (CE) 1099/2009 relatiu a la protecció dels animals en el moment del seu sacrifici.

Dirigida als encarregats i al personal de les explotacions porcines, aquesta guia de 76 pàgines s’estructura en dues parts ben diferenciades.

La primera part de la guia pretén ajudar el ramader a prendre la decisió de quins animals han de ser eutanasiats, en funció del grau de lesions, capacitat de moviment, etc., i quin tipus de decisions es poden prendre (tractament i seguiment veterinari, enviament a escorxador, sacrifici en granja per a consum humà o, finalment, eutanàsia).

La segona part tracta dels mètodes d’eutanàsia legals en funció de cada tipus d’animal (garrins, porcs d’engreix o reproductors) i com portar-los a terme.

La guia es pot descarregar a:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/guiaparalaeutanasiaexplotacionesporcinas_tcm30-537105.pdf

Font: IRTA

Informació relacionada