SANITAT ANIMAL | 30/04/2020  Ruralcat

Publicada una nova guia per a l’eutanàsia de porcs en granges

La guia ha estat elaborada pel programa de Benestar Animal de l’IRTA i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per tal que les granges apliquin la normativa sobre protecció d’animals en el seu sacrifici.

La guia pretén ajudar el ramader a prendre la decisió de quins animals han de ser eutanasiats

La guia pretén ajudar el ramader a prendre la decisió de quins animals han de ser eutanasiats

El Programa de Benestar Animal de l’IRTA i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació han editat la Guía para la eutanasia de animales en explotaciones porcinas amb el propòsit que les granges apliquin els criteris i les tècniques que estableix el Reglament (CE) 1099/2009 relatiu a la protecció dels animals en el moment del seu sacrifici.

Dirigida als encarregats i al personal de les explotacions porcines, aquesta guia de 76 pàgines s’estructura en dues parts ben diferenciades.

La primera part de la guia pretén ajudar el ramader a prendre la decisió de quins animals han de ser eutanasiats, en funció del grau de lesions, capacitat de moviment, etc., i quin tipus de decisions es poden prendre (tractament i seguiment veterinari, enviament a escorxador, sacrifici en granja per a consum humà o, finalment, eutanàsia).

La segona part tracta dels mètodes d’eutanàsia legals en funció de cada tipus d’animal (garrins, porcs d’engreix o reproductors) i com portar-los a terme.

La guia es pot descarregar a:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/guiaparalaeutanasiaexplotacionesporcinas_tcm30-537105.pdf

Font: IRTA

El més llegit

Abonat el darrer pagament dels ajuts directes dissociats de la PAC del 2020 per un import total d'11,4 milions d’euros

Publicats els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya de l’any 2020

La Universitat de Lleida crea una aplicació web per a l'estimació del creixement dels porcs d’engreix