| 15/09/2004  Ruralcat

Tecnologia del reg

 • Impacte econòmic del Segarra ¿ Garrigues, realització d'un projecte històric.

 • Informe tècnic sobre l'impacte econòmic que el projecte del canal Segarra - Garrigues tindrà a la seva zona d'influència. Jordi Peix i Massip, enginyer tècnic agrícola i assessor del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Març de 2005.

 • Prova pilot d¿automatització integral del reg mitjançant un sistema de comandament centralitzat via ràdio.

 • Jornada tècnica sobre Gestió eficient de l¿aigua de reg. Xarxes de reg via ràdio, 5 de novembre de 2004, Torres de Segre.
  Servei de Transferència Tecnològica, DARP.

 • La gestió eficient de l'aigua de reg: una eina necessària per a l'agricultura i indispensable per a la humanitat.

 • Dr. Joan Girona i Gomis. Investigador de l'IRTA. Cap de l'Àrea de Tecnologia Fructícola del Centre UdL-IRTA.

 • Requeriments i possibilitats d'equipaments per una bona gestió del reg.

 • Fira de Mollerussa, 18 de març de 2003.
  Sr. Felip Gràcia Aguilà, Centre de Mecanització Agrària, DARP.

 • Gestió de l'Aigua de Reg en una Agricultura Moderna. Reptes principals.

 • Fira de Mollerussa, 18 de març de 2003.
  Joan Girona i Gomis, Àrea de Tecnologia Frutícola, Centre UdL ¿ IRTA.

 • Avantatges de la correcta aplicació de l'aigua de reg en fruiters.

 • Fira de Mollerussa, 18 de març de 2003.
  Jordi Marsal, Àrea de Tecnologia Frutícola, Centre UdL ¿ IRTA.

 • Programa de reg de suport.

 • Fira de Mollerussa, 18 de març de 2003.
  Joan Girona i Gomis, Àrea de Tecnologia Frutícola, Centre UdL ¿ IRTA.

 • L'ús de l'aigua de reg com a factor productiu i qualitatiu en poma Golden D.

 • Fira de Mollerussa, 18 de març de 2003.
  Josep Rufat i Lamarca, IRTA.

 • Efectes mediambientals de la gestió de l'aigua de reg. El cas dels nitrats.

 • Fira de Mollerussa, 18 de març de 2003.
  Sr.Josep M. Villar Mir, Universitat de Lleida.

 • Bones pràctiques agràries i l'ús de l'aigua de reg.

 • Fira de Mollerussa, 18 de març de 2003.
  Sr.Jaume Boixadera Llobet, Secció d'Avaluació de Recursos Agràris, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 • Aigua en agricultura - Innovació tecnològica en els regadius.

 • ICEA, Universitat Catalana d'Estiu.
  Prada de Conflent, 24 d'agost de 2002.
  Sr.Santiago Planas de Martí, Servei de Transferència Tecnològica, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.