AJUTS | 01/05/2020  Ruralcat

Abonat el 90% dels ajuts de la PAC al sector de boví d'engreix del 2019 a 2.013 explotacions

El DARP ja ha abonat fins ara més de 262 milions d’euros en concepte dels ajuts directes de la PAC (dissociats, associats agrícoles i ramaders) corresponents a l'any 2019.

Fins ara el DARP ja ha abonat més de 262 milions d’euros en concepte dels ajuts directes de la PAC

Fins ara el DARP ja ha abonat més de 262 milions d’euros en concepte dels ajuts directes de la PAC

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha efectuat el pagament del 90% de l’import unitari provisional dels ajuts directes a les explotacions de boví d’engreix de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’any 2019.

Aquest pagament inclou tant les explotacions de boví d’engreix que fan l’engreix a la pròpia explotació de naixement (428 explotacions) com les que el fan fora de l’explotació de naixement (1.569). També es duu a terme al pagament a 16 explotacions de boví d’engreix que disposaven de drets especials de 2014.

El pagament del 10% restant s’efectuarà quan el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) comuniqui l’import unitari definitiu.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions vinculades a aquest pagament no es publicaran fins a l'aixecament de l'estat d'alarma imposat per l'estat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, inclòs. Malgrat això, els sol·licitants dels ajuts poden accedir a les dades del pagament a través de l'aplicació DUN.

Un cop es reverteixi aquesta situació excepcional, s'informarà del dia de la publicació de les resolucions que hagin quedat pendents, així com del termini per a la presentació de recurs d'alçada, si escau.

Dades de l’import i el nombre de beneficiaris del pagament d’aquests ajuts directes:

Ajut

Import unitari provisional

Import

Beneficiaris

Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix (pròpia explotació)

31,164166

345.645

428

Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix (fora explotació)

16,137515

4.941.368

1.569

Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix que disposaven drets especials de 2014

42,822731

179.275

16

 Total

 

5.566.288

 

Fins ara el DARP ja ha abonat més de 262 milions d’euros en concepte dels ajuts directes de la PAC (dissociats, associats agrícoles i ramaders) corresponents a l’any 2019.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200429_darp-paga-ajuts-sector-bovi-engreix-2019

Font: DARP

Informació relacionada