PROJECTES EUROPEUS | 03/05/2020  Ruralcat

El projecte europeu Resifarms formarà el sector en les sinèrgies entre agricultura i conservació de la biodiversitat

Cada vegada hi ha més evidències que la conservació d’espais naturals en finques agrícoles és una opció rendible, ja que afavoreix la pol·linització, el control de plagues o la protecció contra desastres naturals.

Paisatge agrari amb bosquets i marges arbrats a Santa Cecília de Voltregà (Foto: Guillem Bagaria - XCN)

Paisatge agrari amb bosquets i marges arbrats a Santa Cecília de Voltregà (Foto: Guillem Bagaria - XCN)

Recentment s’ha iniciat el projecte europeu “Resilient Farmlands: Promoting education to boost ecosystem services of non-productive agricultural lands” (Agroecosistemes resilients: promovent la formació per fomentar els serveis ecosistèmics derivats de les zones no productives dels espais agraris), liderat per la Fundació Emys i la participació d’organitzacions de cinc països europeus (Espanya, França, Itàlia, Romania i Txèquia), entre les quals hi ha la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN). El projecte compta amb el recolzament de la Comissió Europea, dins del programa Erasmus+.

En les finques agrícoles, una part rellevant del terreny no és productiu i està format per ecosistemes tals com boscos, matollars, prats, marges, basses o regs. Aquestes zones “no productives” són molt importants per a la connectivitat d’espècies i hàbitats i la conservació de la biodiversitat, alhora que juguen un paper clau en el bon desenvolupament de l’activitat agrícola.

El projecte Resifarms pretén formar la pagesia i el personal tècnic en la conservació de les zones no productives de les finques agràries, per a promoure la implementació de les actuacions de conservació més directes i efectives. Ho farà mitjançant la creació d’un manual formatiu especialment dissenyat per a la pagesia i el personal tècnic agrícola, descarregable lliurement en diferents idiomes, que es complementarà amb vídeos, tests d'autoavaluació i formacions presencials gratuïtes, que estaran disponibles a partir del febrer de 2021.

També promourà la creació de projectes de conservació conjunts entre personal tècnic i pagesia i implementarà actuacions de conservació en ecosistemes de finques agrícoles amb la participació de persones voluntàries.

Amb aquest projecte també es busca promoure l’intercanvi de coneixement entre les entitats que hi participen, reforçar la cooperació entre diferents actors que poden contribuir a la conservació de la biodiversitat en finques agrícoles, millorar l’estat de conservació dels ecosistemes de les finques participants al projecte i promoure la custòdia del territori.

Font: Fundació Emys

Informació relacionada