Biologia | 15/09/2004  Ruralcat

Biologia

Aquest fong pot mantenir-se actiu durant tot l'any, essent la temperatura òptima de desenvolupament entre 10 i 20 graus. A les zones olivareres catalanes els períodes de màxima perillositat d'infecció són la primavera i la tardor. Perquè es produeixi la germinació de les espores i la penetració de la malaltia a les fulles són necessàries també més de quatre hores de fulla mullada. El fong es desenvolupa a l'interior de la fulla i posteriorment torna a sortir a l'exterior per tal d'esporular i propagar de nou la malaltia. Durant els períodes no favorables es manté en les fulles atacades, tant a les caigudes a terra com en les que es mantenen a l'arbre, esperant que la temperatura i la humitat siguin les adequades per al seu desenvolupament.