Versió per imprimir | 15/09/2004  Ruralcat

Versió per imprimir

Introducció

És cada cop més freqüent veure cupressàcies, principalment xiprers, afectades per assecades de branques, que poden conduir-les a la mort.

Imatges

Cupresus sempervirens afectat Tuia afectada pel fong Pestalotiopsis guepinii
Cupresus macrocarpa en procés d'assecament Atac de coleòpters perforadors
Atac de pugó Atac de caparretes en branquillons

Causes

Les causes són diverses i han estat afavorides per condicions meteorològiques adverses:
 • Baixes temperatures: algunes cupressàcies en són sensibles, per la qual cosa cal evitar plantar-les en llocs freds. A més de causar danys directes, provoquen petites lesions que poden constituir vies d¿entrada de fongs.


 • Sequera: tot i que moltes cupressàcies en són resistents, pot afectar-les si vegeten en sòls sorrencs o superficials que no retenen l¿aigua.


 • Regs: el reg per aspersió, si mulla fulles i branques, provoca unes condicions d¿humitat superiors a la que requereixen els xiprers cosa que afavoreix l¿atac de fongs. L¿elevada repetició de regs amb poca quantitat d¿aigua pot provocar també concentracions perjudicials de sals al terra, en especial si és elevada la salinitat de l¿aigua. La insuficiència de drenatge pot crear condicions d¿asfíxia a la vegada que s¿incrementa el risc de concentració de sals i de podridura d¿arrels.

Símptomes i danys

 • Atac de fongs: són diversos els que ataquen els xiprers; per a la seva determinació cal anàlisis del laboratori.

  • En branquillons:Pestalotiopsis guepinii (el més corrent a Catalunya), Truncatella angustata, Diplodia mutila i Herpotrichim juniperis.


  • En fusta: Seridium (Coryneum) cardinale, Cytospora sp, Phomopsis sp.


  • En coll i arrels: Phytophthora sp.


 • Atac d¿insectes i àcars:

  • Pugons: el més comú és Cinara cupressi; els atacs més importants, que solen passar desapercebuts, tenen lloc a inici de primavera, especialment si s¿ha produït una forta brotada. Els danys es manifesten amb posterioritat, a inici d¿estiu, quan les lesions produïdes pels pugons impedeixen que la saba arribi a l¿extrem de les branques. Cal estar atents i tractar tan bon punt s¿observin les seves colònies.


  • Caparretes: les més abundants són Planococcus citri i Diaspis visci, que es localitzen als branquillons.


  • Perforadors: les copressàcies són atacades per coleòpters del gènere Phloesinus, que a l¿excavar mines a les branques, provoquen el seu trencament. Aquests insectes, en especial els Phloesinus, poden contribuir a la difusió de fongs.


  • Àcars: són inusuals en els xiprers; es veuen potenciats els anys de sequeres prematures i perllongades. El que més els afecta és Oligonychus ununguis.

Mitjans de lluita

A part de les mesures preventives ja indicades, es poden utilitzar productes fitosanitaris específics per lluitar contra la plaga o malaltia. En cada cas cal comprovar en la etiqueta dels productes fitosanitaris, si estan o no autoritzats. La revitalització dels arbres afectats immediatament es pot aconseguir amb la utilització d¿adobs foliars (amb baix contingut en nitrogen) i aminoàcids.

Telèfons de contacte

Telèfons del Servei de Sanitat Vegetal:
 • Serveis Territorials a Barcelona: 93 409 20 90
 • Serveis Territorials a Girona: 972 45 43 10
 • Serveis Territorials a Lleida: 973 24 50 58
 • Serveis Territorials a Tarragona: 977 25 04 21
 • Serveis Territorials a Terres de l¿Ebre: 977 50 01 74
 • Laboratori Central de Diagnòstic: 93 223 40 51