| 15/09/2004  Ruralcat

Sanitat vegetal

El Servei de Sanitat Vegetal del DAR, a través de RuralCat, vol contribuir a millorar la divulgació de la informació per detectar, identificar, lluitar i controlar les diferents plagues i malalties dels nostres conreus. Pots consultar informació sobre:

Trasllat de les Oficines Centrals del SSV

Les oficines centrals d'aquest servei s'han traslladat a unes noves oficines situades a l'Av. Meridiana, 38, 08018 Barcelona, tel. 934 092 090.Plagues de quarantena

Són les que poden tenir importància econòmica potencial, i que figuren en la normativa comunitària (Directiva 2000/29/CE) o que han estat classificades com a tals per part del MAPA. És important que qualsevol sospita de presència d'una d'aquestes plagues es comuniqui al Servei de Sanitat Vegetal.Avisos fitosanitaris

El Servei de Sanitat Vegetal del DAR facilita les previsions generals de tractament i els mitjans de lluita més idonis a utilitzar en cada cas. A través de RuralCat ofereix:Fitxes de plagues

Trobareu informació general sobre els principals paràsits que afecten els conreus: imatges, biologia, símptomes i danys i mesures de control. A més, us podeu imprimir les fitxes i les imatges.

daltFulls informatius

Indiquen les tècniques més adients per a controlar els principals paràsits que afecten els vegetals, renovades de forma periòdica, segons l'aparició de noves tècniques de control.Informació sobre productes fitosanitaris

Els productes fitosanitaris estan contribuint de forma important a millorar la quantitat i qualitat de les nostres produccions agrícoles. No obstant, del seu incorrecte ús es poden derivar efectes indesitjables sobre la salut dels aplicadors i dels consumidors dels productes vegetals tractats, així com sobre el medi ambient.

També del seu mal ús es poden derivar conseqüències negatives sobre el propi cultiu, com poden ser efectes fitotòxics sobre els vegetals tractats o l'afavoriment de noves plagues.

És per això que existeix una molt completa regulació sobre la fabricació, comercialització i ús dels productes fitosanitaris.

En aquest apartat de RuralCat es poden consultar una sèrie d'informacions sobre les principals normatives que afecten els productes fitosanitaris i sobre la forma correcta d'utilització d'aquests productes.

daltMalherbologia

  • Malherbologia: en aquest apartat del web del DAR s'ofereix informació útil per controlar, regular i fomentar un control racional de les males herbes que afecten als cultius. Hi trobareu descripcions de males herbes, informació sobre el control d'aquestes i adreces d¿interès sobre el tema.
  • Herbari digital de males herbes: la Universitat de Lleida ofereix aquesta font documental amb més de 600 fotografies d'espècies vegetals, les males herbes més freqüents en l'àmbit geogràfic de Catalunya i Aragó.


Dossiers especials

dalt