SECTOR CARNI | 25/06/2014  ACSA/RuralCat

Aprovada la nova norma de qualitat de derivats carnis

La present norma de qualitat estableix la caracterització dels derivats carnis en funció del tractament a què han estat sotmesos, els factors de composició i qualitat i l'etiquetatge.

En el BOE 147 de 18 de juny, s’ha publicat el Reial decret 474/2014, de 13 de juny, pel qual s'aprova la norma de qualitat de derivats carnis.

La present norma de qualitat estableix la caracterització dels derivats carnis en funció del tractament a què han estat sotmesos, els factors de composició i qualitat i l'etiquetatge. En particular, estableix el marcatge i identificació de pernils i paletes per al control del període d'elaboració, l'autocontrol i la traçabilitat, així com un annex amb les característiques físico-químiques que han de complir, excloent qualsevol aspecte higiènic-sanitari.

També inclou un altre annex amb derivats carnis tradicionals i denominacions consagrades per l'ús, que es podrà anar ampliant a petició dels sectors interessats.

La norma de qualitat és d'aplicació a tots els derivats carnis elaborats i comercialitzats a Espanya, sense perjudici de l'establert en la clàusula de reconeixement mutu. No serà d'aplicació a aquells derivats carnis que, estant dedicats a l'exportació i no complint la norma de qualitat, portin en caràcters ben visibles la paraula «Export». Aquests productes no es podran comercialitzar ni consumir a Espanya.

El Reial decret que entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació, deroga les anteriors normes de qualitat sobre productes carnis embotits crus-curats productes carnis tractats per la calor, carn freda de llom, llom adobat de porc, productes carnis crus-adobats, pernil cuit i carn freda de pernil, paleta cuita i carn freda de paleta i magra de porc cuit i carn freda de magre de porc, cansalada salada i la cansalada viada curada, destinats al mercat interior, llonganissa de Màlaga, i el Reial decret 1079/2008, de 27 de juny, pel qual es regula el marcatge dels pernils i paletes i els períodes d'elaboració per a la utilització de determinades mencions en l'etiquetatge.