FRUITA I HORTA | 14/09/2004  Ruralcat

El sector hortofructícola europeu reclama ajuts per a l'exportació

L¿Associació Freshfel ha demanat a la Comissió Europea que revisi les ajudes a l¿exportació, sobretot a l¿Amèrica Llatina, l¿Àfrica i el Sud-est asiàtic, així com l¿actual pla d¿ajudes, amb la intenció que es tinguin en compte les característiques de cada producte.

Mercat de fruites i hortalisses

Mercat de fruites i hortalisses

La demanda de Freshfel (Associació Europea de Producció Fresca), que representa molts dels comerciants de fruita i hortalisses d¿Europa, entre ells Nufri, un dels grups alimentaris més importants de Catalunya, pretén que les restitucions (les ajudes a l¿exportació) siguin més eficaces i es concentrin en potenciar les comercialització de fruita i hortalisses a països no europeus. El delegat general de Freshfel, Philippe Binard, reclama que s¿utilitzin tots els recursos destinats al seu sector que provenen del pressupost comunitari, ja que durant el 2002, "més de 10 milions d¿euros procedents del pressupost es van infrautilitzar". Segons Binard, per a evitar això cal establir "restitucions substancials" i simplificar els tràmits administratius per a gestionar-les. Quant a la petició que es tinguin en compte les característiques de cada producte, Binard ha parlat de les diferents estratègies de comercialització. La poma, per exemple és "un sector on cal ampliar mercats com el Sud-est d¿Àsia o l¿Amèrica Llatina, mentre que per als exportadors de cítrics, cal potenciar mercats més propers com Rússia, Ucrània o Bielorrússia". Les reclamacions de Freshfel s¿han fet aprofitant la reunió del Comitè de Gestió de la Unió Europea, format per experts dels Estats membres, tot i que no s¿espera que aquest òrgan en parli, segons s¿ha reconegut des de la pròpia associació. Els desavantatges de l¿exportació

A part de demandar més i millors restitucions, Freshfel ha assenyalat que veu amb preocupació els molts desavantatges amb què s'enfronten els exportadors europeus. Alguns dels més importants són la pèrdua de diners en el canvi d'euros a dòlars nord-americans, les barreres fitosanitàries amb què es troben a l'hora d'accedir a certs països, o les grans diferències de costs respecte dels seus competidors. Per a afrontar tot això, els comerciants proposen posar en marxa una política de promoció en els mercats exteriors, així com combatre les barreres fitosanitàries. A més a més, sol·liciten que es vigilin les restitucions perquè no hi hagi desigualtats entre els productors, sobretot ara amb l¿ampliació d¿Europa, ja que les diferències entre països es farien molt més paleses.