EXPORTACIONS | 13/09/2004  Ruralcat

Creixen les exportacions de vi de taula però disminueixen les vendes de vins amb D.O.

Segons dades de la Direcció general de Duanes, durant els cinc primers mesos de l'any s'han exportat un total de 583,85 milions de litres, un 15,4% més que durant el mateix període de 2003, per un valor de 567,70 milions d'euros, amb un increment del 2,2%. Els vins amb D.O. registren menys exportacions i un increment del preu mig.

Celler amb ampolles de vi

Celler amb ampolles de vi

Per tipus de producte, el vi de taula ha crescut un 23,8 per cent en valor i un 31 per cent en volum. Concretament, destaca el creixement del vi de taula a granel, tot i que més moderat en comparació amb els últims mesos. El vi de taula envasat ha crescut un 9 per cent en valor i un 3,3 per cent en volum. El preu mig ha caigut un 11,4 per cent, que s¿ha establert en 0,97 euros per litre. Per la seva banda, el vi amb Denominació d'Origen manté la seva caiguda amb un 2,7 per cent menys en valor i un 8,3 per cent menys en volum. El seu preu mig ha augmentat un 6,2 per cent. Pel que fa a les exportacions de vi espumós cauen un 5 per cent en valor i un 3,2 per cent en volum. Per països, destaca l'augment de les exportacions cap a França, que ha augmentat un 23,6 per cent en valor i un 42,7 per cent en volum, i Alemanya, amb un increment del 4,7 per cent en valor i un 33,9 per cent en volum. Coincideix que aquests dos mercats són els que més vi de taula a granel espanyol importen. Itàlia també manté el seu creixement però a un ritme molt menor. Les vendes cap a Estats Units han augmentat un 13 per cent en valor i un 21,7 per cent en volum. Aquestes dades reflecteixen un creixement de les exportacions espanyoles de vi, més important en termes de volum, encara que a un ritme menor, del vi de taula a granel, i pèrdues en les vendes de vi amb denominació d'origen.