DESPESA AGRÍCOLA | 12/09/2004  Ruralcat

La possible adhesió de Turquia a la UE aixeca polèmica a Agricultura

Turquia és un país agrícola i, com a candidat a la integració comunitària, un risc en tant que la seva adhesió suposarà, en opinió del fins ara comissari d¿Agricultura Franz Fischler, una despesa anual superior a la destinada a tots els nous estats membre. L'impacte de Turquia en agricultura haurà de sotmetre's a examen.

El comissari d'Agricultura Franz Fischler es mostra contundent: l'accés de Turquia a la UE costaria 11.300 milions d'euros al pressupost agrícola comunitari anual, implicaria una despesa agrícola anual "superior" al destinat "per a tots els nous Estats membres" i encariria molt la Política Agrícola Comuna (PAC). La dimensió del sector agrícola turc i de l'àmbit rural, i el fet que aquest país "estigui àmpliament fora de l'economia de mercat" amb un gran nombre de petites explotacions agrícoles de subsistència" semblen corroborar aquestes xifres. Segons les estimacions del comissari, basades en l'actual patrimoni comunitari, els 11.300 milions són la suma dels pagaments directes que caldria concedir als productors turcs (8.000 milions), més 1.000 milions per a ajudes de mercat i 2.300 milions per a desenvolupament rural. Tot i que els portaveus de l'Executiu comunitari han rebutjat fer comentaris sobre la postura de Fischler i el document que ha enviat al respecte a la resta dels comissaris, el que sí és cert és que la incorporació de Turquia obre alguns interrogants. De fet, aquesta qüestió és la que encapçala la llista de preguntes que la comissió d¿Agricultura del Parlament Europeu ha fet arribar a la nova comissaria d¿Agricultura, la danesa Mariann Fischer Boel, qui prendrà possessió del càrrec el proper 6 d¿octubre. Els socis es pregunten si s¿han avaluat "els costos adicionals ocasionats per una eventual adhesió de Turquia a la UE" en el que afecta especialment a l¿agricultura tenint en compte que és un país on el cost de la mà d¿obra és molt baix.

Bateria de preguntes

Com a futura comissaria d¿Agricultura de la UE, la danesa Mariann Fischer Boel haurà de respondre les preguntes que els socis europarlamentaris es plantegen en un futur immediat. Entre altres qüestions, la comissió d¿Agricultura espera que Fischler Boel faci referència a:

  • El calendari de properes reformes d¿Organitzacions Comuns de Mercat (OCM) i, en particular, la referent al sector del vi.
  • La política de desenvolupament rural i la cooperació amb els països del Mercat Comú del Sur (Mercosur), la conca mediterrània o els de la zona ACP (Àfrica, Carib i Pacífic).
  • Els Organismes Genèticament Modificats (OGM) i la seva compatibilitat amb la resta de cultius.
  • Les reformes agrícoles d¿aquest mandat respecte la PAC i les perspectives financeres
  • L¿eliminació de les subvencions a l¿exportació agrícola en el marc de les negociacions internacionals
  • Informació relacionada