L'EDIFICI ESTARÀ ACABAT AL 2011 | 28/05/2010  DAR

Col·locada la primera pedra de la Casa de l'Agricultura

El conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, acompanyat del director general de Planificació i Relacions Agràries, Antoni Diaz, ha presidit avui l'acte de col·locació de la primera pedra de la Casa de l'Agricultura. Aquest edifici estarà acabat l'any 2011 i vol ser la casa comuna de la pagesia catalana.

camió camp 052910cont

Font: DAR.

 

L'acte ha comptat amb l'assistència de Josep Pere Colat (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya) i diversos membres de la Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya com Joan Caball (UP), Josep Mª Jové (JARC), Albert Castelló (ASAJA) i Montse Gil de Bernabé (Ajuntament de Barcelona).
 
El Govern de la Generalitat farà una important aposta per tal que es pugui portar a terme aquesta nova infraestructura. En aquest sentit, segons el conveni establert, REGSA promourà i executarà les esmentades obres per un import de 7.629.078 euros, dels quals 4.369.977 euros provenen de la Fundació de la Pagesia de Catalunya i 3.259.101 euros corresponen a una subvenció directa de la Generalitat a la Fundació.
 
Aquesta actuació del Govern català és conseqüència de la manca de recursos per culminar la construcció de l'edifici per part de la Fundació de la Pagesia de Catalunya. Per aquest motiu, es va acordar que la Generalitat implementés les mesures addicionals necessàries per possibilitar la construcció de la Casa de l'Agricultura. La Fundació de la Pagesia és un organisme que es va crear l'any 2000 amb l’objectiu de finalitzar el procés de liquidació de les antigues cambres agràries locals. Està constituïda per Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), l'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).
 
El passat 15 de setembre de 2009, el Govern va encarregar a REGSA la construcció de la Casa de l’Agricultura i el 6 d’octubre del mateix any, el DAR, a través de REGSA, va treure a licitació el contracte per a les obres de construcció d’aquest edifici.
 
El nou edifici s'ubicarà en el nou barri Pla de Marina, que és una àrea de nova centralitat de la ciutat de Barcelona. De fet, l'edifici que aplegarà a la pagesia catalana estarà a la vora de la nova Fira de l'Hospitalet, la Ciutat Judicial i altres equipaments i serveis, com la Línia 9 del metro.