FORESTAL | 12/05/2020  Ruralcat

La superfície forestal certificada amb el sistema PEFC a Catalunya és de 272.531 hectàrees el 2020, un 70% més que fa 10 anys

La superfície adscrita PEFC representa el 32,7% del total forestal ordenat a Catalunya mentre que la superfície no certificada és del 67,3%. Són dades de l’ENSCAT (Ens català sol·licitant de la certificació Forestal) que recull l’Observatori Forestal Català.

Bosc i superfície forestal

El total de superfície forestal certificada PEFC és de 272.530

A Catalunya hi ha un total de 272.530,81 hectàrees de superfície forestal certificada PEFC aquest 2020. Aquesta xifra suposa un increment del 70% respecte les dades de fa 10 anys, quan era de 81.489, 74 hectàrees. De fet, des del 2004, quan es comencen a recollir les dades, fins a l’actualitat, la superfície forestal certificada ha tingut una evolució creixent. Són dades que ha recollit l’Observatori Forestal Català  mitjançant les dades oficials de l’ENSCAT.

                            

El total de superfície forestal certificada PEFC és de 272.530,81 hectàrees (32,7% del total ordenat), de les quals la privada és de 231.028 hectàrees i la pública de 41.503 hectàrees, mentre que la superfície no certificada és de 560.908, 02 hectàrees (67,3% del total).

Per comarques, el Berguedà, amb 31.993,30 hectàrees, és la que encapçala el volum de superfície forestal certificada a Catalunya, seguit de La Selva, amb 27.635,02 hectàrees i Osona, amb 26.580, 19 hectàrees.

Mitjançant la Certificació Forestal PEFC es verifica que la fusta, la llenya, la biomassa, el suro i la resta de productes derivats d’una forest i utilitzats per la indústria de transformació i distribució procedeixen de boscos gestionats d’acord amb els criteris establerts per la normativa vigent. En conseqüència s’estimula el consum responsable de qualsevol producte del bosc al millorar-se el coneixement que el consumidor té sobre els boscos i la seva Gestió.

A Catalunya hi ha actualment 116 empreses transformadores i comercialitzadores que tenen certificada la seva cadena de custòdia (CdC) pel sistema PEFC.

Font: Observatori Forestal Català / ENSCAT